23 mei 2011

Ambtenaar wordt werknemer

Door Gilyan Parker

In oktober 2010 schreef ik een weblog over de rechtspositie van de ambtenaar. Deze is anders dan die van een gewone werknemer. Daar wil een deel van de Tweede Kamer verandering in brengen.

In november 2010 diende D66 samen met het CDA een wetsvoorstel in om te komen tot “normalisering” van de rechtspositie van de ambtenaar (wetsvoorstel 32550). Dit betekent kortweg: op ambtenaren worden de gewone arbeidsrechtregels van toepassing.

Wat betekent dit voor ambtenaren en overheidswerkgevers?

* de bijzondere rechtspositieregels, zoals het ARAR voor de rijksambtenaar en CAR-UWO voor de gemeente-ambtenaar, worden afgeschaft en in plaats daarvan gaat het Burgerlijk Wetboek gelden
* bij ontslag heeft de overheidswerkgever voorafgaande toestemming van het UWV nodig
* de Algemene wet bestuursrecht maakt plaats voor het civiele procesrecht en de kantonrechter
* de kantonrechtersformule wordt van toepassing op ambtenaren-ontslag
* de gewone CAO-regels gaan gelden

Máár: de persoon die in dienst is van een overheidswerkgever blijft wel ambtenaar heten. “De naam van het beestje” verandert dus niet, maar dus wel de regels die op zijn rechtsverhouding met de overheidswerkgever van toepassing zijn.

Wetswijziging

De bedoeling is dat deze wijzigingen per 1 januari 2015 in werking treden. Voor bepaalde ambtenaren, zoals rechters en militaire ambtenaren, willen de indieners van het wetsvoorstel echter niet het gewone arbeidsrecht van toepassing verklaren vanwege hun bijzondere positie. Voor het grootste deel van de ambtenaren, zo’n 600.000, én voor de personeelsafdelingen van overheidswerkgevers heeft het wetsvoorstel wel grote consequenties.

Publicatie

Mijn uitgebreide commentaar op dit wetsvoorstel is verschenen in een co-publicatie in het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk in april 2011. Het wetsvoorstel wordt rond de zomer door de Tweede Kamer besproken. Via de GMW-site houd ik u op de hoogte van de gevolgen voor de ambtenaren en overheidswerkgevers.

Gilyan Parker