6 mei 2007

Auteursrecht op sieraden

Door Gilyan Parker

Onlangs oordeelde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem geheel in lijn met de geldende jurisprudentie dat er bij de beoordeling of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, van belang is dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die subjectief zijn bepaald.

In dit geval was de eisende partij een ontwerper en producent van sieraden die sinds 1984 in Nederland onder de merknaam Bulatti werden afgezet.

De gedaagde zou, althans zo stelde eiser, inbreuk gemaakt op het auteursrecht op de sieraden door het aanbieden van nabootsingen daarvan. Gedaagde verweerde zich door te stellen dat de sieraden niet auteursrechtelijk zijn beschermd omdat de sierraden passen in het hedendaagse modebeeld. De Voorzieningenrechter accepteerde dit verweer niet en overwoog dat wel degelijk sprake was van auteursrecht op de sierraden omdat een specifieke selectie van kralen of stenen, de volgorde en samenstelling daarvan, de kleurstelling en de proportionalisering daarvan bij de in het geding zijnde sierraden voldoende blijk geven van een persoonlijke, subjectieve keuze van de maker zodat sprake is van een creatie met een eigen uitstraling die het persoonlijk stempel van de maker draagt. Zie ook: Rechtbank Arnhem, 19 april 2007, rolnr. KG ZA 07-128, Accessa B.V./Fuwang Imports c.s., www.boek9.nl (P93873).

Gilyan Parker