30 september 2014

Beëindiging verruimde schenkvrijstelling in verband met de eigen woning

Door Gilyan Parker

In het Belastingplan 2014 is de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd.

In de periode tot en met 31 december 2014 is het mogelijk om € 100.000 te schenken zonder schenkingsrecht te betalen, mits dit bedrag door de verkrijger wordt aangewend voor de eigen woning. Zowel de relatie tussen de schenker en verkrijger, als de leeftijd van de verkrijger zijn hierbij niet relevant. Deze maatregel komt niet in het wetsvoorstel Belastingplan 2015 voor en wordt vooralsnog niet verlengd. Dit betekent dus dat het nog tot het einde van dit jaar mogelijk is om een schenking te doen waarbij gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde schenkvrijstelling. Dit vereist nog wel planning. Wachten met de schenking tot 30 december is niet aan te raden. De schenking moet immers vóór 1 januari 2015 zijn gebruikt voor de eigen woning. Het geld beschikbaar stellen is dus niet voldoende.

Gilyan Parker