12 maart 2008

Belastingaangifte & Alimentatie

Door Gilyan Parker

Voor 1 april dient uw aangifte Inkomstenbelasting bij de Belastingdienst binnen te zijn.

Voor het geval dat u in het afgelopen jaar kosten heeft gemaakt die in relatie staan tot het betalen van alimentatie, is het wellicht mogelijk aanspraak te maken op een belastingvoordeel. Het belaste inkomen uit werk en woning in box 1 wordt namelijk verminderd met bepaalde kosten en uitgaven. Deze zogenaamde “persoonsgeboden aftrekposten” leveren een belastingvoordeel op.

De partneralimentatie is een voorbeeld van een dergelijke persoonsgebonden aftrekpost. Het geheel betaalde bedrag aan partneralimentatie komt voor aftrek in aanmerking. Daarbij is het niet relevant of u de alimentatie incidenteel of periodiek heeft betaald. Ook is het niet van belang of u de alimentatie heeft betaald in vervolg op een beschikking van de Rechtbank, of op basis van onderling gemaakte afspraken.

De betaling van kinderalimentatie is slechts onder voorwaarden een persoonsgebonden aftrekpost. Indien:
– u kosten voor levensonderhoud betaalt voor kinderen jonger dan 30 jaar;
– u voor die kinderen geen recht op kinderbijslag heeft;
– deze kinderen zelf geen recht op studiefinanciering hebben;
– deze kinderen zelf niet beschikken over voldoende inkomen en vermogen om in hun levensonderhoud te voorzien;
– u de kinderen in belangrijke mate heeft onderhouden,
dan kan uw persoonsgebonden aftrek uit een vast bedrag bestaan. In tegenstelling tot bij de partneralimentatie kunnen dus niet alle kosten in mindering op uw inkomen uit werk en woning worden gebracht. De Belastingdienst kan u nader informeren over de voorwaarden en de hoogte van het in mindering te brengen bedrag in geval van kinderalimentatie.

Tot slot kunnen ook de (proces)kosten die worden gemaakt ter verkrijging, verhoging of behoud van alimentatie als aftrekpost in mindering worden gebracht op het inkomen uit werk en woning. Onder deze kosten vallen alle kosten van de juridische bijstand. Dit zijn dus ook de kosten van een advocaat. Als de alimentatie niet vrijwillig wordt betaald, en er kosten zijn gemaakt voor de inning van deze alimentatie, kunnen ook deze kosten als aftrekpost worden opgevoerd.

Kortom, het is raadzaam uw aangifte nog eens onder de loep te nemen als er sprake is geweest van (betaalde) alimentatie.

Gilyan Parker