19 februari 2007

Beslag op en/of-rekening

Door Gilyan Parker

Moeder en Zoon hebben samen een en/of-rekening.

De Gemeente legt beslag op deze rekening (een zogenaamd derdenbeslag) omdat de Moeder meerdere jaren onterecht een bijstandsuitkering zou hebben ontvangen. Op de rekening staat alleen geld van de Zoon. Mag de Gemeente dan zomaar beslag leggen op de en/of rekening en de gelden innen?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar heeft hierover op 30 november 2006 in kort geding uitspraak gedaan. De Zoon vroeg om opheffing van het beslag. Hij voerde in deze procedure aan dat het enkele feit dat het hier een en/of rekening betreft, niet betekent dat de gelden op de rekening vorderingen van de Moeder op de Bank zijn. De voorzieningenrechter heeft de Zoon echter geen gelijk gegeven.

Het gaat hier immers om een en/of-rekening. Dat maakt, zo vindt de rechtbank, dat de Moeder en de Zoon over het volledige saldo op de en/of-rekening kunnen beschikken. Zij kunnen beiden het volledige bedrag opnemen. Het saldo op de en/of-rekening valt dus ook onder het vermogen van Moeder. Dat alleen de Zoon geld op de rekening heeft gestort doet hier niets aan af, aldus de rechtbank Alkmaar.

Gilyan Parker