16 september 2012

Bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor schade schuldeiser

Door Gilyan Parker

Als bestuurder van een onderneming loop je het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld als je zodanig onzorgvuldig handelt ten opzichte van de schuldeisers van je onderneming, dat je een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Dit overkwam twee oud-bestuurders van een onderneming uit Zeeland. Zij werden veroordeeld tot betaling van ruim € 22.000,- uit eigen zak wegens schending van hun onderzoeksplicht (LJN: BW4873).

Geen due-diligence onderzoek

De twee bestuurders waren, namens de onderneming, twee financieringsovereenkomsten aangegaan met een leasemaatschappij. Kort daarna ging de financiële situatie van de onderneming sterk achteruit en vonden geen bedrijfsactiviteiten meer plaats. Desondanks was er een koper bereid de onderneming over te nemen. De twee bestuurders schakelden een notaris in voor de overdracht. In de akte werd opgenomen dat de koper er bewust voor koos geen due-diligence onderzoek te doen naar de onderneming, bekend te zijn met de barre financiële situatie en desondanks de onderneming te willen kopen.

Onbetrouwbare partij

Vlak na de verkoop, staakte de onderneming betalingen aan de leasemaatschappij waardoor de leasemaatschappij direct recht had op afgifte van de geleasde auto’s. De onderneming kon deze niet meer leveren waarna de leasemaatschappij aanklopte bij de oud-bestuurders. Volgens de leasemaatschappij was het de bestuurders persoonlijk verwijtbaar dat zij, terwijl zij wisten van de financiële problemen van de onderneming, de onderneming overdroegen aan een onbetrouwbare en insolvabele partij.

Simpel internetonderzoek

De rechter te Middelburg wees de vordering van de leasemaatschappij toe. De rechter stelde dat de bestuurders op de hoogte waren van de slechte financiële positie van de onderneming en ermee bekend (hadden moeten) zijn dat er op ruime mate gesjoemeld wordt met b.v.’s. Gelet hierop en op het feit dat de koper, ondanks deze financiële problemen, afzag van due-diligence onderzoek, had reden moet zijn voor alertheid. De bestuurders konden zich niet verschuilen achter een notaris die van alles zou regelen, maar hun eigen verantwoordelijkheid stond voorop. De bestuurders hadden de plicht de motieven van de koper te onderzoeken om zekerheid te krijgen of hij de serieuze bedoeling had de onderneming uit de financiële problemen te krijgen. Als zij dat namelijk gedaan hadden, hadden ze door een simpel internetonderzoek al kunnen constateren dat de koper meerdere malen betrokken was geweest bij dubieuze praktijken. Door te verzaken in hun onderzoeksplicht, namen de twee bestuurders willens en wetens het risico dat de onderneming niet aan haar verplichtingen jegens de leasemaatschappij kon voldoen. Consequentie was dat zij zelf in persoon aansprakelijk waren voor de schade van de leasemaatschappij.

Conclusie

Heb je het voornemen je onderneming te verkopen, zorg dan dat je dit doet aan een partij met serieuze bedoelingen. Wees alert als een koper geen due-diligence onderzoek wil uitvoeren. Indien je als bestuurder je onderzoeksplicht niet goed vervult, loop je later het risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden door schuldeisers in het geval de onderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Gilyan Parker