29 februari 2012

Bestuurdersaansprakelijkheid: 14 dagen = 14 dagen

Door Gilyan Parker

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem zich uitgelaten over de publicatieplicht van jaarrekeningen en de bestuurdersaansprakelijkheid. Hoe zat het ook alweer in geval van faillissement?

In geval van faillissement van een vennootschap is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Het bestuur heeft zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld, indien het niet binnen 13 maanden na het einde van het boekjaar (dus voor 31 januari) de jaarrekening heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Indien het bestuur na deze termijn de jaarrekening deponeert, is het te laat en zal een curator het bestuur aansprakelijk houden voor het tekort. Aan de bestuurders is het dan om te bewijzen dat er een andere oorzaak was van het faillissement.

Uit de rechtspraak is gebleken, dat een overschrijding van de termijn met 14 dagen nog mag. Dit wordt gezien als een onbelangrijk verzuim. Hoe zit het dan met 28 dagen?

Het Gerechtshof Arnhem heeft daarover recent uitspraak gedaan. Het Gerechtshof vind een overschrijding van 14 dagen te lang en ziet dat niet als een onbelangrijk verzuim. Daarmee staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld. In deze zaak konden de bestuurders het vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak was van het faillissement niet weerleggen, waardoor zij aansprakelijk waren voor het tekort in het faillissement.

Wees dus op tijd!

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact met mij op.

Gilyan Parker