27 oktober 2011

Bestuurdersaansprakelijkheid: eerst even melden a.u.b.

Door Gilyan Parker

In een faillissement spelen vaak tegengestelde belangen. De crediteuren willen hun vorderingen voldaan hebben en voelen zich soms belazerd door de gefailleerde.

De curator wil zo goed mogelijk die belangen behartigen en vermogensbestanddelen veilig stellen. De bestuurder zal de curator met raad en daad proberen bij te staan, maar is vaak ook de gebeten hond.

De curator onderzoekt in elk faillissement of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid en wil daarbij nog wel eens te voortvarend te werk gaan. Dat vond de rechtbank ’s-Hertogenbosch ook in een kwestie die recent aan haar werd voorgelegd.

De curator vermoedde in deze zaak bestuurdersaansprakelijkheid en heeft direct beslag gelegd. Daartegen hebben de bestuurders geklaagd bij de rechter-commissaris. Zij hadden namelijk altijd aan de curator aangegeven de zaak te willen toelichten en indien nodig tot een schikking te willen komen. De curator heeft in casu echter niet om het standpunt van de bestuurders gevraagd en direct beslag gelegd.

Dat wordt in dit geval door de rechtbank niet toegestaan. Deze uitspraak sluit ook aan bij de afspraken die zijn gemaakt door de Vereniging voor Insolventierechtadvocaten. Een curator dient zich altijd te vergewissen van het standpunt van de bestuurders ten aanzien van hun aansprakelijkheidstelling, voordat hij rechtsmaatregelen neemt.

Indien u over een dergelijke kwestie vragen heeft, kunt u met mij contact opnemen.

Gilyan Parker