5 juli 2012

Betaald door meeneming inventaris: doe het niet!

Door Gilyan Parker

Nederland verkeert in een economische crisis. Steeds meer ondernemingen gaan of dreigen failliet te gaan.

Dat betekent ook dat steeds meer bedrijven moeite hebben om hun vorderingen voldaan te krijgen. Wat is er dan mooier, dan betaald te worden door de laptop mee te nemen, of de kantoorinventaris. Misschien staat er nog een mooie beamer en daarmee vindt u dat uw vordering is voldaan. Doe dit niet!

De laatste tijd zie ik het steeds vaker in faillissementen waarin ik als curator word aangesteld. De debiteur wordt – vlak voor faillissement – betaald in natura, bijvoorbeeld door inventaris van de bijna gefailleerde mee te krijgen, waarmee een factuur betaald wordt geacht. Zodra de onderneming failliet gaat, is hiermww sprake van een ongeoorloofde handelwijze, genaamd pauliana. Pauliana is eigenlijk het bevoordelen van een crediteur boven de andere crediteuren. Dit kan op verschillende manieren, maar dit is daar één van. De curator zal deze actie vernietigen en betaling voor de inventaris of teruggave ervan vorderen.

Een voorbeeld. Jan krijgt nog € 20.000,– van ABC BV. ABC heeft dit geld niet en geeft de gehele inventaris, met computer, installaties etc. aan Jan. Daarmee komen ABC en Jan overeen dat de vordering is voldaan. Het gaat alleen niet goed met ABC en enkele maanden later gaat ze failliet. De curator ziet dat de vordering is voldaan door meegeving van de inventaris. Hij zal dit vernietigen op grond van de pauliana. De curator ziet dat de inventaris is “verkocht” voor € 20.000,– – de waarde van de verrekende factuur – en zal de waarde ook op dat bedrag vaststellen. Op grond van de Faillissementswet kan de curator dan € 20.000,– vorderen bij Jan voor de inventaris. Daarmee heeft Jan dan wel de inventaris, maar is € 20.000,– armer en ziet zijn factuur niet betaald. Voorkom dit en neem dus nooit de inventaris mee om zo uw vordering betaald te krijgen.

Gilyan Parker