8 september 2009

Betalingsonmacht melden

Door Gilyan Parker

Een bestuurder van een vennootschap dient bij de Belastingdienst melding te doen van betalingsonmacht indien hij de omzetbelasting of loonbelasting niet kan voldoen.

Doet de bestuurder dit niet dan kan de Belastingdienst de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze schulden.

Recentelijk heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage uitspraak gedaan in een zaak waar de Belastingdienst een bestuurder aansprakelijk had gesteld. De bestuurder had geen betalingsonmacht gemeld, maar wel elke keer op tijd aangifte gedaan. Tevens was er correspondentie geweest met de Belastingdienst over de vorderingen.

Hierop besliste het Gerechtshof als volgt. De plicht de betalingsonmacht te melden vervalt wanneer de Belastingdienst op andere wijze op de hoogte komt van betalingsonmacht. Uit de feiten in deze zaak leidt het Hof af dat de Belastingdienst redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn van de betalingsonmacht. Hierbij neemt het Hof in aanmerking dat er steeds tijdig aangifte is gedaan, maar de verschuldigde belasting niet werd betaald. Voorts is er faxverkeer geweest over de schulden. De Belastingdienst moet nu aannemelijk maken dat de betalingsonmacht te wijten is aan onbehoorlijk bestuur. Dat kon de Belastingdienst – volgens het Hof – niet. Daardoor werd de bestuurder in het gelijk gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze ondernemingsrechtadvocaten.

Gilyan Parker