5 augustus 2010

Betere ontslagbescherming voor expats dan voorheen

Door Gilyan Parker

Kan een werkgever een expat zomaar ontslaan zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter? ‘Nee, dat kan niet’, zegt het Gerechtshof Amsterdam.

Toestemming voor ontslag

De werkgever die een werknemer wil ontslaan, heeft over het algemeen voorafgaande toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen/BBA). Dit ter bescherming van de sociaal economische verhoudingen in Nederland én de bescherming van de werknemer tegen ongerechtvaardigd ontslag.

Ook ontslagbescherming voor expats?

De vraag is of deze bescherming ook geldt voor een werknemer die vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland werkt? Zijn die “sociaal economische verhoudingen” en de Nederlandse arbeidsmarkt wel betrokken bij het ontslag van iemand die (mogelijk) terugkeert naar het buitenland? Als dat niet zo is en het BBA niet geldt voor expats, kan de werkgever zonder toestemming en “gewoon” met een opzeggingsbrief de arbeidsovereenkomst beëindigen.

De omstandigheden die er toe doen

De rechtspraak geeft een aantal criteria die bepalen of de ontslagtoestemming ook geldt voor ontslag van expats. Onder andere:
* plaats waar de arbeidsovereenkomst is gesloten;
* recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst;
* plaats waar de arbeid wordt verricht;
* vestigingsplaats van de werkgever;
* muntsoort waarin het salaris wordt betaald;
* woonplaats en het familieleven van de werknemer.

Uitspraak van het Hof

Het Gerechtshof Amsterdam heeft recent een uitspraak over de toestemmingseis voor ontslag van een expat gedaan. Vanwege het toegenomen vrije verkeer van werknemers vindt het Hof niet langer de betrokkenheid van de Nederlandse arbeidsmarkt van doorslaggevend belang. Wél is van belang dat de werknemer wordt beschermd tegen “ongerechtvaardigd ontslag”. De expat in deze zaak heeft recht op die bescherming zegt het Hof. Hij heeft namelijk een arbeidsovereenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is en hij woont en werkt in Nederland voor een Nederlandse werkgever, zonder concreet vooruitzicht in het buitenland te werk te worden gesteld. Het is niet van doorslaggevend belang of de werknemer na ontslag zou terugvallen op de Nederlandse arbeidsmarkt..

Wilt u weten waar ù aan toe bent, neem dan contact met mij op.

Gilyan Parker