6 september 2009

Burenoverlast: een trend!

Door Gilyan Parker

In Nederland is in 2009 een duidelijke stijging waarneembaar van geschillen tussen buren.

Het aantal en de ernst van de burengeschillen neemt toe. Het is uiteraard aan de buren om te proberen die onderling zo goed mogelijk op te lossen, maar dat blijkt de laatste tijd niet altijd meer mogelijk. Vaak is er sprake van stelselmatige terreur die niet meer is op te lossen door een goed gesprek of door bemiddeling. Voorbeelden zijn: elke nacht keiharde muziek, buren die elkaars eigendommen vernielen, ruziënde bewoners etc.

Huurwoning

Wanneer zowel klager als overlastgever de woning huren van dezelfde verhuurder, dan kan de verhuurder hier maatregelen tegen treffen. De verhuurder dient aan de klagende huurder het woongenot te verschaffen en een overlastgevende huurder maakt hier inbreuk op. Een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de overlastgevende huurder kan het gevolg zijn van zijn wanprestatie.

Koopwoning

Bij woningeigenaren is het minder eenvoudig om overlastgevend gedrag van uw buren te sanctioneren. Uiteraard kunt u uw klacht melden bij het ‘Meldpunt Burenoverlast’ van uw gemeente. Veel gemeenten gaan echter nogal laks met de klachten om en resultaat blijft achterwege. Om die reden is op initiatief van de PVDA een landelijke ‘meldlijn burenoverlast’ opgezet. Deze meldlijn kan zich verheugen in een groeiende belangstelling. Als woningeigenaar kunt u echter ook bij de rechter afdwingen dat de overlastgevende woningeigenaar (tijdelijk) zijn woning dient te verlaten. Het is voor veel eigenaren een drempel om een civiele procedure te starten, maar bij onaanvaardbare en toerekenbare overlast en een goed opgebouwd dossier heeft u zeker kansen dat een rechter een (tijdelijk) verbod om de woning te bewonen toewijst. Dit heeft in dat geval vergaande consequenties voor de overlastgevers. Die laten in de toekomst overlastgevend gedrag wel uit hun hoofd.

Gilyan Parker