4 juli 2013

Centrale registratie aandeelhouders via KvK

Door Gilyan Parker

Op 4 januari 2013 schreef ik dat het nog wel even zou duren met de invoering van het centraal aandeelhoudersregister.

Dat is nog steeds mijn inschatting maar verantwoordelijk Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten houdt de vaart er wel in.

Positionering

Bij brief van 27 juni 2013 heeft de Minister de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de positionering van het centraal aandeelhoudersregister. Hij heeft ervoor gekozen om het onder te brengen bij het Handelsregister, dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel.

Doel centraal aandeelhoudersregister

Het centraal aandeelhoudersregister is primair gericht op het ontsluiten van de aandeelhoudersinformatie voor aangewezen publieke diensten (dus niet voor iedereen!) in het kader van controle, toezicht en opsporingstaken. Het register is daarmee niet beperkt tot het belang van de rechtszekerheid of de uitoefening van wettelijke taken door het notariaat. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn vorige weblog.

Argumentatie Minister Opstelten

De Minister heeft zowel de Kamer van Koophandel als de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gevraagd hoe zij het beheer van het register, in het geval zijn daarmee zouden worden belast, zouden invullen. Op basis van de reacties die hij daarop ontving heeft de Minister gekozen voor de Kamer van Koophandel. Hij onderscheid daartoe in zijn brief aan de Tweede Kamer een aantal argumenten:

  • de registratie van gegevens van aandeelhouders ligt in het verlengde van de bestaande taak van de Kamer van Koophandel;
  • de informatie over rechtspersonen, bestuurders en aandeelhouders is daarmee in één hand;
  • de gewenste rol van de Kamer van Koophandel bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit wordt hiermee ondersteund;
  • de Kamer van Koophandel heeft al veel ervaring met het beheer van een basisregistratie en heeft haar zaken goed op orde;
  • het aansluiten bij de bestaande basisregistratie is kostenefficiënt;
  • de bestaande digitale aktenregistratie van de KNB is niet bedoeld en ingericht om de inhoud van digitale akten te ontsluiten; de Registratiewet staat dat ook niet toe.

KNB

De KNB is not amused. Zij vindt dat zij, en niet de Kamer van Koophandel, op de meest efficiënte wijze de ontwikkeling en beheer van het register kan uitvoeren door onder meer gebruik te maken van de reeds tot haar beschikking staande informatie- en ICT-instrumenten. Bovendien, zo stelt de KNB, dient de Tweede Kamer er nog over geadieerd te worden. Zij wijst daarbij op de omvangrijke bezuinigingsopdracht die de Tweede Kamer de Kamer van Koophandel recent heeft opgelegd en vraagt zich af daar wel voldoende rekening mee is gehouden.

Laatste woord

Het laatste woord over het centrale register is weliswaar nog niet gesproken, maar ik heb de indruk dat de KNB een achterhoedegevecht voert.

Zie ook de berichtgeving van de KNB.

Gilyan Parker