8 augustus 2010

Cloud computing: maak uw contracten up-to-date

Door Gilyan Parker

Cloud computing laat zich omschrijven als een concept waarbij diverse componenten van een computersysteem met elkaar zijn verbonden en door een gebruiker via het internet kunnen worden geraadpleegd.

Maar een eenduidige definitie is niet eenvoudig te geven. Wat wel duidelijk is, is dat naar cloud computing met een andere juridische bril moet worden gekeken dan naar de klassieke it-contracten.

Flexibiliteit

Cloud computing heeft als voordeel dat de gebruiker op flexibele wijze via het internet gebruik kan maken van diensten van een ict-dienstverlener. De flexibiliteit bestaat eruit dat indien de gebruiker behoefte heeft aan meer capaciteit, die capaciteit op eenvoudige wijze door de leverancier geleverd kan worden. Extra rekenkracht en opslagcapaciteit “on demand”. Die flexibiliteit kan worden bereikt door gebruik te maken van een koppeling van ict-netwerken, bijvoorbeeld datacenters, die naar behoefte kunnen worden ingeschakeld. En op dit punt speelt de privacywetgeving een grote rol.

Privacy aspecten

Cloud computing vergt een andere juridische benadering dan de klassieke “statische” it-contracten. Met name de privacyaspecten verdienen bijzondere aandacht nu het beheer van gegevens vaak niet meer uitsluitend in één hand is en gegevens doorgaans op meerdere plaatsen in de cloud worden opgeslagen.
De Europese en Nederlandse privacyregels spelen een essentiële rol bij de verwerking van gegevens indien de gegevens ook persoonsgegevens bevatten. En daar is snel sprake van. Een persoonsgegeven is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens namelijk ieder gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Zodra persoonsgevens worden verwerkt (waaronder ook de opslag wordt verstaan) dient de privacywetgeving te worden nageleefd. En die regels zijn streng. Op overschrijding staan zware sancties.
In dit verband is het zaak – en zelfs een wettelijke plicht – gedetailleerde afspraken te maken over de over en weer bestaande verantwoordelijkheden tussen leverancier en klant ten aanzien van de omgang met privacygevoelige gegevens. Daarbij dient in ieder geval inzichtelijk te worden welke gegevens worden verwerkt, waar zij worden opgeslagen en of sprake is van een deugdelijke beveiliging.

Contracten

Cloud computing is volgens velen de toekomst. Ook vanuit Europa is er bijzondere aandacht voor de privacy aspecten. Het is een kwestie van tijd dat de Europese Commissie zich actief met de materie zal gaan bemoeien. En dat betekent dus doorgaans nieuwe regelgeving. Maar zover is het nog niet. Dat betekent niet dat leveranciers stil moeten zitten. Leveranciers zullen bijzondere aandacht moeten besteden aan de juridische aspecten van cloud computing. Onder andere door hun contracten juridisch up-to-date te maken. En zoals meestal geldt, voorkomen is beter dan genezen. Wij adviseren u graag over de juridische aspecten van cloud computing.

Gilyan Parker