20 november 2016

Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Door Godelijn Boonman

De transitievergoeding

De werkgever is in beginsel een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd als de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en:

  • De werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt;
  • Deze op verzoek van de werkgever door de rechter wordt ontbonden;
  • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd.

De langdurig zieke werknemer

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, dat wil zeggen dat hij twee jaar ziek is, dan is dit een grond om de arbeidsovereenkomst te opzeggen. De werkgever kan hiervoor toestemming verzoeken aan het UWV, welke toestemming verleend zal worden als binnen 26 weken geen herstel zal optreden en binnen deze periode de werkzaamheden niet in aangepaste vorm kunnen worden uitgeoefend door de werknemer. Zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op met toestemming van het UWV of loopt deze na twee jaar of meer af en wordt deze niet verlengd, dan is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd. Omdat de werkgever tijdens de periode van ziekte het loon ook al heeft moeten doorbetalen, wordt dit als onrechtvaardig ervaren.

Wetsvoorstel: compensatie voor de werkgever

Deze kritiek is ter harte genomen, wat heeft geleid tot een wetsvoorstel. In dit voorstel behouden langdurig zieke werknemers recht op een transitievergoeding, maar wordt de werkgever hiervoor gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hierdoor worden de kosten die werkgevers al moeten maken voor langdurig zieke werknemers beperkt tot de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte. Hiertegenover staat wel een verhoging van de Awf-premie. Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de compensatie met terugwerkende kracht gaat gelden vanaf 1 juli 2015. De verwachting is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2018 in werking treedt. Zolang het wetsvoorstel niet in werking is getreden, geldt de compensatie vanzelfsprekend nog niet. In het wetgevingstraject zouden er daarnaast nog wijzigingen kunnen optreden. GMW houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Advocaat/partner

Godelijn Boonman richt zich al meer dan 25 jaar volledig op arbeidsrecht, waarbij internationaal arbeidsrecht in haar praktijk een steeds grotere rol is gaan spelen.