22 november 2012

Cookiewetgeving: heeft u uw website al aangepast?

Door Gilyan Parker

Begin deze maand werd ik door BNR Nieuwsradio geïnterviewd over de nieuwe cookiebepaling in de gewijzigde Telecommunicatiewet (artikel 11.7a).

Volgens de cookiebepaling moeten websites bezoekers informeren en toestemming vragen alvorens zij een cookie of andere gegevens op de computer, laptop of mobiele telefoon plaatsen of lezen. Naar aanleiding van het interview werd ik door verschillende bedrijven gebeld met de vraag of (en hoe) zij hun website moeten aanpassen. Ook vroegen de bedrijven zich af welk risico zij lopen als zij hun website niet aanpassen. Ik zal deze vragen kort beantwoorden.

Moet ik mijn website aanpassen?

Indien u uitsluitend technische cookies plaatst hoeft u uw website niet aan te passen. Technische cookies zijn ‘onschuldige’ cookies. Deze cookies vergemakkelijken het websitebezoek. U kunt hierbij denken aan cookies die de instellingen/aanmeldgegevens van bezoekers bewaren. Als u op internet een dienst levert en hierbij tracking en/of thirdparty cookies plaatst, dient u uw website wel aan te passen. Tracking cookies zijn cookies die worden geplaatst om de internetgebruiker te volgen, het zogenoemde ‘tracken’. Thirdparty cookies zijn cookies die door derden via uw site op de computer van een internetgebruiker worden geplaatst. Denk hierbij aan een advertentie van een derde op uw website.

Welk risico loop ik als ik mijn website niet aanpas?

Als u uw website niet aanpast loopt u het risico forse boetes te moeten betalen. Zo kan de OPTA – de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit – u een maximale boete opleggen van € 450.000,= per overtreding van de Telecommunicatiewet. Tot op heden laat de OPTA het voornamelijk bij een waarschuwing, maar zij zal naar verwachting in 2013 strenger gaan optreden. Daarnaast kunt u het aan de stok krijgen met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP is een handhavingautoriteit, die stevig kan optreden als er via cookies persoonsgegevens van intergebruikers worden verwerkt. Hierbij kan zij een boete van ten hoogste € 4.500,= opleggen, evenals een last onder bestuursdwang of een dwangsom. Het is dan ook zaak uw website zo spoedig mogelijk aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Hoe moet ik mijn website aanpassen?

Als u heeft vastgesteld dat u tracking en/of third party cookies plaatst, dient u uw website als volgt aan te passen: 1) U dient – voordat de cookie wordt geplaatst – de internetgebruiker te informeren over het type cookie. Oftewel, wat is het doel van de te plaatsen cookie, en welke informatie van de internetgebruiker wordt hiermee verzameld; 2) U moet aan de internetgebruiker voor het plaatsen van cookies toestemming vragen. Wanneer de internetgebruiker deze toestemming niet verleend, mag u de cookie niet plaatsen. U kunt op verschillende manier om toestemming vragen. Zo kunt u door middel van een dialoogvenster de bezoeker dwingen een keuze te maken. Ook kunt u de bezoeker via de statusbalk of een waarschuwingsbalk – iedere keer dat u een cookie wil plaatsen – om toestemming vragen. Er zijn daarnaast tal van andere mogelijkheden. Het is verstandig met een ICT-specialist te overleggen welke manier het beste bij u past.

Conclusie

In deze blog heb ik de drie meest voorkomende vragen over de nieuwe cookiewetgeving kort beantwoord. Voor een uitgebreide handleiding verwijs ik naar de onlangs gepubliceerde Cookie Compliance Gids van het IAB. Deze gids brengt uitgebreid het proces in kaart dat u moet doorlopen om aan de verplichtingen uit de cookiebepaling te voldoen. Voor juridisch advies over hoe u de verschillende stappen in uw bedrijf moet implementeren – ieder bedrijf is immers anders – kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

Gilyan Parker