19 juli 2022

De Big Mac-index en alimentatie

Door Dylan Bertsch

Mogelijk heeft u wel eens van de Big Mac-index gehoord. Ook in alimentatieland maken wij daar als advocaat of mediator wel eens gebruik van. In deze blog ga ik daar wat dieper op in.

Wat is de Big Mac-index?

De Big Mac-index geeft een overzicht van de prijzen van de Big Mac, de bekendste burger van de McDonalds, in verschillende landen op de wereld. Daaruit kan enigszins worden afgeleid hoe goedkoop of duur het leven in dat betreffende land is, omdat de gedachte van deze index is dat een Big Mac in elk land, afgezet tegen het prijspeil, even duur is. De Big Mac-index is in 1986 bedacht door het Britse weekblad The Economist.

 

Hoe wordt het toegepast bij alimentatie?

In veel gevallen wonen ouders (bij kinderalimentatie) en ex-partners (bij partneralimentatie) beiden in Nederland. In die situatie speelt de Big Mac-index geen rol. Het komt echter ook voor dat een zaak in Nederland wordt behandeld, maar dat een ouder (bij kinderalimentatie) of een ex-partner (bij partneralimentatie) in het buitenland woonachtig is. In die gevallen kan een beroep worden gedaan op de Big Mac-index. Dat kan eveneens het geval zijn indien een kind in het buitenland woont en er in Nederland een zaak aanhangig is over de kinderalimentatie.

 

Een recent voorbeeld is te vinden in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In deze zaak ging het om kinderalimentatie, woonden de moeder en de kinderen in Nederland en de vader in Zwitserland. Het leven in Zwitserland is duurder dan in ons land, maar onduidelijk was hoeveel. De vader haalde daarom de Big Mac-index erbij en verhoogde een onderdeel van de alimentatieberekening met 1.63, het verschil tussen Nederland en Zwitserland op dat moment volgens de Big Mac-index. De rechtbank Rotterdam ging daar in mee en zo werd de kinderalimentatie vastgesteld, rekening houdend met de Big Mac-index.

 

Tot slot

Heeft u vragen over alimentatie? Neem gerust contact met mij op via d.bertsch@gmw.nl of 070 3615048.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.