17 juni 2012

De bloggende ambtenaar en zijn echtgenote

Door Gilyan Parker

Ambtenaren kunnen zich niet ongestraft via internet denigrerend uitlaten over hun werkgever en collega’s.

En ook de echtgenote van een bloggende ambtenaar kan voor haar betrokkenheid en opstelling daarbij disciplinair worden bestraft.

Inhoud blog

De man en de vrouw werken beide als docent op een openbare school. Op basis van diverse verhalen van de vrouw plaatste haar echtgenoot een internetblog waarin hij negatief en denigrerend schreef over de school en de daar werkzame personen. Hij schreef hun collega’s allerlei uitlatingen toe en maakte het gedrag en het uiterlijk van hen publiekelijk belachelijk via de blog. In verband hiermee is de aanstelling van de man tot een einde gekomen. De blog blijft ook niet zonder gevolgen voor zijn echtgenote: haar ontslag komt aan de orde bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Ontslag door onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding

Op 7 juni 2012 vindt de CRvB net als de onderwijsinstelling dat de blog getuigt van gebrek aan loyaliteit aan de medewerkers en de school, de goede naam schaadt en een onveilige sfeer creëert voor directie en docenten van de school. Dat de vrouw niet zelf de blog heeft geschreven, doet niet af aan haar betrokkenheid hierbij. Haar echtgenoot putte immers uit haar verhalen, en van groot belang is dat zij geen afstand heeft genomen van de inhoud van de blog, noch enige spijt heeft betuigd. Zij toonde evenmin begrip voor de afkeurende reacties van collega’s en de school op de inhoud van de blog.

Compromisloze opstelling

Het had volgens de CRvB op haar weg gelegen om zich te richten op een herstel van de verstoorde arbeidsverhouding. Dat een dergelijke opstelling zou hebben kunnen leiden tot “een gebrek aan echtelijke loyaliteit” en dat haar man “dermate eigenwijs” is dat hij de blog niet verwijdert, baat de vrouw niet. Door haar compromisloze opstelling is sprake van een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding waardoor de school haar terecht heeft mogen ontslaan.

Meningsuiting

De uitlatingen van de man via de blog zijn een ontoelaatbare aantasting van het goede functioneren van de school. In deze zogeheten functioneringsnorm is volgens artikel 125a Ambtenarenwet een beperking gelegen voor het door een ambtenaar doen van openbare uitlatingen. Daarom oordeelt de CRvB ook dat de vrouw zich niet kan beroepen op de vrijheid van meningsuiting van haar echtgenoot via de blog. Hij had zich immers van die denigrerende uitlatingen moeten onthouden. De vrijheid van de meningsuiting van de ambtenaar kent dus ook zijn grenzen.

Gilyan Parker