13 november 2013

De frisse blik in een rechtszaak

Door Gilyan Parker

Een second opinion helpt in veel juridische kwesties om zeker te zijn van de strategie.

Soms lijkt het recht wel kop of munt; de rechter geeft u gelijk of niet. Dat is echter geen correct beeld: juridisch werk is niet alleen een puzzel om te zien welke regels toepasbaar zijn, het bestaat ook voor een groot deel uit strategische keuzes. In zaken waar veel van afhangt kan het daarom verstandig zijn om voorafgaand aan een besluit meerdere visies te beschouwen. Dat geldt voor alle aspecten van het leven. Ook de juridische. Maar er is een verschil tussen vele andere belangrijke beslissingen, zoals grote investeringen of medisch advies, en juridische zaken. In de medische wereld en in management is een second opinion niets bijzonders. Maar in een juridische procedure waar veel op het spel staat, is dat tot op heden niet geval. Terwijl in juridische procedures lastig iets teruggedraaid kan worden: het ‘kop of munt’-gevoel.

In beginsel zijn er twee redenen om een juridische second opinion te vragen:

  • Nagaan of de huidige proces-strategie de beste keuze is.
  • Veranderen proces-strategie na een verloren zaak.

Hoger beroep

Een second opinion is zeer nuttig als een zaak in eerste instantie verloren is. De kans is aanwezig dat de advocaat die de zaak behandelde moeite heeft zichzelf te evalueren. En soms is er ook sprake van een tunnelvisie die doorbroken moet worden. Een hoger beroep tegen een verloren zaak biedt de kans om aan een hogere rechter de zaak nog eens opnieuw te presenteren. Vanzelfsprekend met de bedoeling om nu wel te winnen.

Partijen gaan niet voor niets in hoger beroep, er staat dan veel op het spel. Een nieuwe blik biedt nieuwe kansen, zeker in een gecompliceerde casus: een frisse blik op het dossier kan helpen om een betere inschatting te maken van de kansen op succes in hoger beroep. De advocaat in eerste aanleg kan duurkoop blijken in verband met benodigde juridische en strategische kwaliteit. De kosten van het verliezen van de zaak zijn bovendien meestal groter dan de advocaatkosten.

In een hoger beroep kunnen beide partijen niet alleen aangeven met welke punten van de uitspraak van de rechtbank zij het oneens zijn, en waarom, maar ook kunnen nieuwe stellingen worden ingenomen, nieuwe bewijsstukken worden ingediend, nieuwe getuigen gehoord, juridische pleidooien worden voorgedragen, enz. Kortom, de zaak gaat helemaal opnieuw. Dat biedt kansen om te herstellen wat er in de rechtsgang bij de rechtbank is misgegaan, vergeten of mislukt. Want wie vindt dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft, wil dat dit gelijk bij de rechtbank in de herkansing voldoende uit de verf komt.

  • Een tweede advocaat kijkt nog eens of alle belangrijke feiten of bewijsmiddelen gepresenteerd zijn.
  • Ook zal hij nagaan of de presentatie van de feiten misschien begrijpelijker kan voor de rechter.
  • En natuurlijk kan een frisse blik feiten naar voren halen die in eerste instantie achterwege zijn gebleven.

Kosten rechtszaak

Dit is echter kostbaar, en er zijn al eens advocaatkosten gemaakt voor een procedure die verloren is gegaan. Wij bespreken vooraf met u de kosten van een procedure in hoger beroep, en maken zo nodig met u een vaste prijsafspraak.

Rechtsbijstandsverzekeringen bieden vaak de mogelijkheid van een second opinion, die dan door de verzekeraar wordt vergoed. Hebt u zo’n verzekering, kijk dan uw polis daarop na.

Zie ook

Second opinion: Hoger beroep bij Gerechtshof Den Haag
Vrije advocaatkeuze van verzekeringnemer

Gilyan Parker