23 maart 2020

De gevolgen van corona voor het betalen van alimentatie

Door Susan Meijler

De wereld staat op zijn kop en de berichten over welke gevolgen het coronavirus voor de economie heeft, volgen elkaar in rap tempo op.

De gevolgen zijn voor iedereen voelbaar, voor de één meer dan voor de ander. Wat gebeurt er als u verplicht bent elke maand alimentatie te betalen aan uw ex-partner maar u dat nu, door een plotselinge terugval in inkomen, niet of niet meer geheel kunt? Dit heeft gevolgen voor de alimentatieplichtigen maar uiteraard ook voor de alimentatiegerechtigden.

Verandering van omstandigheden

Uiteraard kunnen zich ook buiten de coronacrises omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat er sprake is van een verandering van omstandigheden waardoor u als alimentatieplichtige niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen. Gelukkig voorziet de wet daarin: art. 1:401 BW bepaalt namelijk dat een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud (een convenant) bij latere rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer er daarna sprake is van een wijziging van omstandigheden waardoor die uitspraak of overeenkomst ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen.

Is het coronavirus een grond voor een wijzigingsverzoek?

De rechter is vrij te beoordelen met welke omstandigheden hij bij zijn beslissing rekening houdt. Corona is naar mijn mening zeker een grond voor een wijzigingsverzoek, als de alimentatieplichtige als gevolg van corona minder inkomsten heeft. Zijn die inkomsten aanzienlijk gedaald dan kan dat leiden tot een vermindering van zijn alimentatieverplichting.

Let wel op: niet iedere daling van inkomsten zal gevolgen hebben voor de alimentatieverplichting. Alimentatiebepaling is maatwerk en uiteraard moet ook gekeken worden naar de afspraken die destijds gemaakt zijn, de belangen van de alimentatiegerechtigde en andere factoren die van belang zijn.

Welke vraagstukken spelen er nog meer?

Wat gebeurt er als u in het convenant afgesproken heeft, dat de afspraken in het convenant niet bij rechterlijke uitspraak gewijzigd kunnen worden op grond van een wijziging van omstandigheden? En wat als u direct niet kan betalen terwijl een wijzigingsprocedure maanden in beslag kan nemen? Ook voor deze problemen zijn (andere) gerechtelijke procedures, zoals het verzoeken aan de rechter om uw betalingsverplichting tijdelijk te mogen opschorten.

Op dit moment hebben wij nog niet op alle vragen antwoord, maar uiteraard houden wij u op de hoogte. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw situatie te bespreken.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.