2 augustus 2022

De kinderrekening bij kinderalimentatie

Door Dylan Bertsch

Bij een echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of verbreking van de relatie moet men afspraken maken.

Onder andere over de kosten van de kinderen. In het juridisch jargon ook wel bekend als kinderalimentatie. Er zijn verschillende manieren om hier mee om te gaan en een wat minder bekende wijze is de kinderrekening. Daarom geef ik daar in deze blog een toelichting op.

 

Wat is een kinderrekening?

Een kinderrekening is een rekening die na de echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of verbreking van de relatie wordt gebruikt om de kosten van de kinderen te betalen. Daarbij wordt naar rato van draagkracht berekend hoeveel de ouders maandelijks moeten storten op de kinderrekening. Ook worden er afspraken gemaakt over de soort kosten die van de kinderrekening worden betaald. Zijn dat de dagelijks kosten (eten, drinken, speelgoed etc.) en/of de verblijfsoverstijgende kosten (school, kleding, sport, muziek etc.)? Een veel gehoord voordeel van een kinderrekening is dat er transparantie is tussen de ouders. Een nadeel daarentegen is dat er tussen de ouders wel eens discussies ontstaan over waarom bepaalde uitgaven zijn gedaan.

 

Wanneer een kinderrekening?

Een kinderrekening zie ik doorgaans alleen terug in mijn praktijk als advocaat-mediator. Of wanneer ik gezamenlijk met de advocaat van de andere ouder tot afspraken kom. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de ouders in staat zijn (goed) te communiceren met elkaar. Is het niet mogelijk om afspraken te maken of willen ouders simpelweg geen kinderrekening? Bijvoorbeeld omdat ze financieel niet langer met elkaar verbonden willen zijn. Dan moeten we berekenen wat het bedrag aan kinderalimentatie zal zijn; een maandelijks bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder zal betalen.

 

Kan een rechter beslissen welk bedrag er op de kinderrekening moet worden gestort?

De rechtbank Amsterdam besliste onlangs van niet. In deze zaak ging het om twee ouders die in een echtscheidingsprocedure waren verwikkeld, maar na de zitting toch een afspraak konden maken. Zij kwamen namelijk overeen voor hun kind een kinderrekening te zullen openen voor de verblijfsoverstijgende kosten (school, kleding, sport, muziek etc.). Zij werden het evenwel niet eens over de hoogte van het bedrag en verzochten daarom de rechtbank om daarover een beslissing te nemen.

 

Helaas voor deze ouders besliste de rechtbank Amsterdam dat zij daar niet toe kon over gaan, omdat de wet daar geen grondslag voor biedt. Ondanks het positieve gegeven dat deze ouders in staat waren een afspraak te maken, werd niet ingegaan op het verzoek, maar een maandelijks bedrag aan kinderalimentatie vastgesteld. Wel gaf de rechtbank Amsterdam de ouders een boodschap mee, namelijk dat zij uit het maandelijkse bedrag aan kinderalimentatie en de bijbehorende alimentatieberekening zelf kunnen afleiden welk bedrag de ouders kunnen storten op de kinderrekening.

 

Conclusie

Zelf heb ik mijn twijfels bij deze uitspraak. Ik meen dat de wet namelijk wel een grondslag biedt voor de rechtbank om te beslissen welk bedrag de ouders zullen storten op de kinderrekening. Anderzijds is het een begrijpelijke uitspraak. Zoals gezegd is een (goede) communicatie een belangrijke voorwaarde voor een kinderrekening. Uit de rest van de uitspraak blijkt niet dat zij daartoe in staat zijn.

Tot slot

Heeft u vragen over alimentatie? Neem dan gerust hier contact met mij op.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.