19 maart 2013

De klok teruggedraaid: hennepknipperij toegestaan

Door Gilyan Parker

In de jaren tachtig werden hennepkwekende huurders niet als een probleem gezien.

Zachtaardige mensen die voor eigen gebruik een paar wietplantjes in de achterkamer hadden staan. Verhuurders kwamen er met het verstrijken van de tijd achter dat hennepteelt in huurwoningen minder onschuldig was dan gedacht. Als gevolg van het aftappen van water en stroom ontstonden lekkages en brandden hele flatgebouwen af. De corresponderende schade kwam voor rekening van de verhuurders en hun verzekeraars, aangezien de kosten meestal niet verhaald konden worden op de daders.

Eerste rechtspraak

In de rechtspraak ontstond eenzelfde inzicht. Hennepteelt leidde steeds vaker tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Maar dat gebeurde niet van de ene op de andere dag. Aanvankelijk werden diverse verweren van wiet verbouwende huurders gehonoreerd. Denk daarbij aan de volgende verhalen. “De stroom is wel afgetapt maar dat is deugdelijk gebeurd. Mijn neef heeft dat namelijk gedaan, en die is elektriciën”.

Of het aantal plantjes vormde onderwerp van discussie. “Het waren maar 40 planten, die in een zijkamertje stonden”. Ook vertelden diverse gesnapte huurders dat zij niets hadden geweten van de hennepteelt in hun woning (“mijn zoon heeft mij daar nooit iets over verteld”).

Criminele organisaties

In 2002 werd er onderzoek naar hennepteelt gedaan door de jurist Mr Frans Bovenkerk, dat werd samengevat in het rapport “Hennepteelt in Nederland: het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding”. De conclusie was vrij vertaald dat de handel in hennep bestierd wordt door grote criminele organisaties. De opbrengsten zijn enorm, vaak vergelijkbaar met die van het verkopen van harddrugs. Een kwekerij in een kamer van 4 bij 5 vierkante meter levert al gauw € 70.000 per jaar op.

De ervaringen van verhuurders waren vaak hetzelfde. Hun huurders bleken regelmatig het slachtoffer te zijn van goed georganiseerde derden, die tegen betaling kamers in de huurwoningen mochten gebruiken. De inrichting, het onderhoud en de afvoer van de planten werd volledig door deze criminelen verzorgd. Kwam justitie de kwekerij op het spoor, dan bleven de organisatoren buiten schot, terwijl de (gebruikte) huurders met de gebakken peren zaten.

Aangezien hennepteelt in huurwoningen epidemische vormen aannam, hebben vele gemeenten en woningcorporaties de handen ineen geslagen en zijn convenanten gesloten met energieleveranciers en politie. Alles met één doel: het uitbannen van hennepteelt.

In de jurisprudentie lijkt de lijn inmiddels duidelijk, de problematiek is uitgekristalliseerd. Wiet verbouwen in een huurwoning leidt in de regel tot ontbinding van de huurovereenkomst. De bovengenoemde verweren worden meestal gepasseerd. Meestal, maar niet altijd. Kantonrechters zijn alleenrechtsprekende magistraten. En er is er altijd wel één die een eigen koers vaart.

Terug naar af

Een kantonrechter in ’s-Hertogenbosch heeft in een vonnis van 21 februari 2013 bepaald dat het inrichten van een deel van een woning als hennepknipperij geen grond vormt om de huurovereenkomst te ontbinden. Bij een inval door de politie werden in de betreffende woning materialen aangetroffen voor een professionele hennepkwekerij: scharen, bakken met hennepresten en twee kilo hennep. Verder een aantal vuurwapens en € 20.000,- in cash.

Overweging van de eigengereide kantonrechter was dat er bij een hennepknipperij geen gevaar is voor lekkages of brand. Het argument van de verhuurder dat het gehuurde in strijd met de bestemming bedrijfsmatig werd gebruikt, werd door de kantonrechter gepasseerd. Evenals het standpunt dat hennephandel het imago van de buurt aantast en voor overlast zorgt.

En zo draait de kantonrechter in ’s-Hertogenbosch in 2013 de klok weer twintig jaar terug en zet de deur open voor een volgende reeks rechtszaken over dit onderwerp, dat uitgekauwd leek.

Slecht voor de gemeenten en verhuurders. Slecht voor buren en omwonenden, slecht voor de verzekeraars en alle anderen die de betreffende uitwassen bestrijden. Eigenlijk slecht voor iedereen, behalve voor hennepkwekers. En voor advocaten.

Meer informatie over juridische aspecten rondom vastgoed treft u hier aan.

Gilyan Parker