3 april 2008

De voordelen van leegstandsbeheer

Door Gilyan Parker

Leegstandsbeheerders behoren tot een groeiende beroepsgroep in Nederland.

Eigenaren van leegstaande panden kunnen hier gebruik van maken. Hun leegstaande panden worden beheerd. De voordelen hiervan zijn dat de verloedering van het pand en de omliggende wijk de kop wordt ingedrukt. Beheer van leegstand is zodoende een duidelijk preventieve maatregel en een sociaal maatschappelijk component in het tegengaan van overlast en vandalisme. Een veel voorkomend probleem in de grote steden is dat panden soms maanden leeg bljven staan. Huurders zijn allang vertrokken en de eigenaar weet geen nieuwe huurders te vinden. De verloedering van het pand ligt nadrukkelijk op de loer. Als het pand langer dan 12 maanden leeg staat, loopt de (vastgoed)eigenaar het risico dat hij bij het kraken van het pand hij de krakers er niet zomaar kan uit zetten. Een strafrechtelijk artikel om het kraken na een leegstand van meer dan 12 maanden tegen te gaan, bestaat er op dit moment niet. Wel ligt er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel om het kraken van panden ook na 12 maanden strafbaar te stellen. Er wordt verdeeld gereageerd op dit wetsvoorstel. Enerzijds worden de eigenaren van leegstaande panden verplicht om hun leegstandbeheerder in te schakelen. Anderzijds creëert de wet een gevaar op verharding van de scene. Panden zullen altijd gekraakt blijven worden. Een verruiming van het strafrechtelijke artikel zal daar geen verandering in brengen. Vast staat dat eigenaren van vastgoed goed voor hun eigendom behoren te zorgen. Niet alleen met het oog op verhuur of verkoop, maar ook vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de omliggende omgeving. Het tijdig inschakelen van een leegstandbeheerder is verstandig. De voordelen hiervan zijn dat verloedering wordt tegengegaan en waardevermindering niet intreedt. Bovendien wordt er toezicht gehouden op het pand. Daarnaast is een goede advisering over de juridische knelpunten een belangrijk vereiste. Wat dient er te worden opgenomen in de (gebruiks)overeenkomst? Is de Leegstandswet op dergelijke overeenkomsten van toepassing? GMW Advocaten kan u een antwoord geven op deze vragen en kan u van dienst zijn bij het opstellen van deze overeenkomsten.

Gilyan Parker