23 september 2013

De woningmarkt na Prinsjesdag

Door Gilyan Parker

Prinsjesdag 2013 zag er weer indrukwekkend uit met een prachtige nieuwe koning en koningin in de Gouden Koets, maar dit stond in schril contrast met de door minister Dijsselbloem gepresenteerde Miljoenennota.

De broekriem werd links en rechts aangehaald, en zelfs leek er bezuinigd te zijn op de hoeden in de Ridderzaal. Ook de woningmarkt (koop) ontkomt niet aan de bezuinigingsmaatregelen.

Zo wordt de maximaal te verkrijgen hypotheek lager, zodat het aangaan van hoge schulden en risico’s op de koopmarkt minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Verder mag het verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de werkelijke waarde van de woning nog maar maximaal 104% zijn, en wordt de aftrek voor de hypotheekrente verder beperkt. Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente gaat vanaf 2014 met 0,5 % per jaar omlaag tot een maximale renteaftrek van 38%.

Maar er komt ook hulp op de woningmarkt.

Zo zal het in bepaalde gevallen mogelijk worden om een Nationale Hypotheek Garantie te krijgen voor het financieren van een eventuele restschuld. Ook mogen particulieren vanaf 2014 (tijdelijk) meer belastingvrij schenken. Het maximale schenkingsbedrag voor de financiering van een eigen woning voor de eigen kinderen bedraagt thans € 51.407,-. Dit bedrag loopt volgend jaar op tot € 100.000,- en is niet langer beperkt tot de eigen kinderen. En tot slot komt er nog een pot van € 135.000.000,- voor voordelige leningen waarmee huiseigenaren energiebesparende projecten kunnen financieren.

Naast de bovengenoemde positieve maatregelen voor de woningmarkt, gelden ook nog eens minder populaire maatregelen voor de huurmarkt: Voor huurwoningen mogen de huren sneller gaan stijgen dan de inflatie en voor hogere inkomens mag de huur nóg sneller stijgen om scheefwonen tegen te gaan. Op de huurmarkt is verder eigenlijk het enige positieve nieuws dat malafide huisjesmelkers sneller een verhuurverbod zullen krijgen opgelegd.

Volgens de cijfers van makelaars en hypotheekverstrekkers was de woningmarkt de laatste maanden al goed aan het herstellen. Met de aangekondigde maatregelen moet de kooplust nog weer een impuls krijgen, en zo heeft Prinsjesdag 2013 toch nog een vrolijke noot.

Gilyan Parker