21 oktober 2010

Detacheringsconstructie en overname van werknemers

Door Gilyan Parker

Als een bedrijfsonderdeel wordt verkocht aan een ander bedrijf gaan alle werknemers mee over, met behoud van de oude arbeidsvoorwaarden.

Dit is de regel van overgang van onderneming die geldt volgens het Europese en Nederlandse recht (art. 7:662 e.v. BW). Heineken had een manier bedacht om die regel te omzeilen en het zo voor een ander bedrijf makkelijker te maken een Heineken-onderdeel over te nemen, zonder dat de overnemer vast zit aan het ex-Heineken personeel met de oude Heineken-arbeidsvoorwaarden.

De Heineken constructie

Bij Heineken heeft personeel een arbeidsovereenkomst met de Heineken-personeels BV. Van daaruit wordt het personeel intern gedetacheerd naar bijvoorbeeld de Heineken-catering werkmaatschappij. Met die werkmaatschappij heeft de werknemer dus een niet-contractuele relatie; hij werkt er alleen feitelijk. Op enig moment worden de taken van die werkmaatschappij uitbesteed aan een externe partij, Albron catering. Wat gebeurt er met de werknemers binnen die werkmaatschappij?

Voor het Gerechtshof Amsterdam was het niet helemaal duidelijk hoe de Europese regel over overgang van onderneming in zo’n situatie van intra-concern detachering moet worden uitgelegd. Daarover stelde het gerechtshof vragen aan het Hof van Justitie EU, die op 21 oktober 2010 daarop uitspraak heeft gedaan.

Uitspraak Hof van Justitie EU

De uitspraak houdt in dat ook een werknemer die geen arbeidsovereenkomst heeft met de werkmaatschappij waar naar hij is gedetacheerd, mét behoud van zijn arbeidsvoorwaarden, mee over gaat naar de onderneming aan wie de werkmaatschappij het werk uitbesteedt. Albron had dus ten onrechte gedacht dat er door de constructie geen sprake was van overgang van onderneming. Albron bood wel enkele ex-Heineken werknemers een arbeidsovereenkomst, maar met veel minder salaris. Dat mag dus niet volgens de Europese rechter.

Constructie heeft zijn langste tijd gehad!?

Het Gerechtshof Amsterdam gaat op basis van deze Europese uitspraak nu bepalen wat precies de gevolgen zijn voor de ex-Heineken werknemers die al enige tijd met slechtere arbeidsvoorwaarden bij Albron werken. Deze Europese uitspraak heeft echter niet alleen gevolgen voor die Heinken-/Albron-zaak maar ook voor alle andere “constructies” van detachering waar veel concerns mee werken. Ook ondernemingen die bedrijfsonderdelen overnemen waar personeel via zo’n “constructie” is gedetacheerd, zijn gewaarschuwd: die gedetacheerden gaan mee over mét behoud van hun oude arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Gilyan Parker