9 november 2016

Discriminatie bij Connexxion

Door Gilyan Parker

Connexxion Taxi Services is onlangs op haar vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens.

Volgens het College heeft Connexxion een zwangere vrouw gediscrimineerd door haar arbeidsovereenkomst in de proeftijd te beëindigen.

Proeftijdontslag

De vrouw was pas kort werkzaam als taxichauffeur toen zij zich ziek meldde vanwege zwangerschapsmisselijkheid. Om deze misselijkheid te bestrijden kreeg zij medicijnen die haar reactievermogen aantastten. Tijdens het gebruik van de medicijnen was het verboden om auto te rijden. De chauffeurswerkzaamheden werden vervangen door administratieve werkzaamheden. Enkele dagen later volgde een proeftijdontslag. Connexxion deelde mee dat zij liever een chauffeur had die wel kon rijden.

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Volgens de wet mag een werkgever bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Hieronder valt ook onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. Omdat het ontslag samenhing met haar zwangerschap was er volgens de werkneemster sprake van verboden onderscheid op grond van geslacht. Zij diende daarom een klacht in bij het College. Volgens Connexxion was er helemaal geen sprake van discriminatie. De werkneemster zou volgens Connexxion niet naar behoren hebben gefunctioneerd en daarom zijn ontslagen binnen de proeftijd. Volgens het College stond de ziekmelding vanwege zwangerschap gerelateerde klachten vast. Ook stond vast dat zij geen taxi mocht besturen vanwege medicijnen tegen de zwangerschapskwaal. Volgens het verweer van Connexxion was de werkneemster enkel beoordeeld op de vervangende administratieve werkzaamheden en niet op de vaardigheden als taxichauffeur. De regiomanager stelde dat het contract van de werkneemster werd beëindigd omdat ‘het rijden niet kon en het binnen niet ging’. Volgens rechtspraak dient (voorzienbare) afwezigheid of verminderde inzetbaarheid als gevolg van zwangerschap, bevalling en zwangerschap gerelateerde ziektes die optreden voor het zwangerschapsverlof gelijk te worden gesteld met de zwangerschap zelf. Nu in dit geval de werkneemster vanwege zwangerschap gerelateerde klachten vervangend werk verrichtte en deze situatie Connexxion kennelijk niet beviel, concludeert het College dat Connexxion direct onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het feit dat Connexxion heeft gesteld dat de werkneemster het vervangend werk niet naar behoren verrichtte, maakt deze beoordeling niet anders.

Advies nodig?

Twijfelt u of er sprake is van discriminatie of opzegverbod? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden tot ontslag en het handelen in lijn met de gelijkebehandelingswetgeving.

Gilyan Parker