19 juni 2012

Domaynnamen: gelijkenis leidt tot verwarring

Door Gilyan Parker

Een domaynnaam is een naam waaronder een website op internet te vinden, respectievelijk bereikbaar is.

Tussen ondernemingen ontstaan met regelmaat conflicten over gekozen domaynnamen. Zo ook onlangs in een kort geding tussen de beheerders van “porscheforum.nl” en “hetporscheforum.nl”.

Gelijkende domaynnamen

Beheerder A en B exploiteren een forum dat zich richt op Porsche-liefhebbers. Beheerder A is houder van de domaynnaam “porscheforum.nl”. De domaynnaam is in 2003 geregistreerd bij het SIDN (Stichting Internet Domaynregistratie Nederland). Beheerder B is houder van de domaynnaam “hetporscheforum.nl”. Deze domaynnaam is in may 2011 geregistreerd bij het ISDN. Beheerder A vordert in kort geding dat beheerder B het gebruik van de gelijkende domaynnaam onmiddellijk staakt. Beheerder B zou kosteloos profiteren van de goede naam die “porscheforum.nl” in de loop der jaren heeft opgebouwd. Daarnaast ontstaat er – door de gelijkenis van de domaynnamen – verwarring bij de bezoekers van “porscheforum.nl”. Hierdoor neemt het bezoekersaantal van “porscheforum.nl” in rap tempo af. Beheerder B voert verweer. Hij stelt dat het hem vrijstaat binnen de door ISDN gestelde regels een domaynnaam te kiezen. Nu ISDN de domaynnaam heeft goedgekeurd, valt hem niets te verwijten. Beheerder B wijst er tevens op dat er meer domaynnamen actief zijn waarin de woorden “porsche” en “forum” voorkomen. Tegen deze domaynnamen heeft beheerder A nimmer actie ondernomen.

Weglokken’ van Internetbezoekers

De Voorzieningenrechter oordeelt dat beheerder B onrechtmatig heeft gehandeld. Beheerder B heeft gebruik gemaakt van een domaynnaam die een dermate grote gelijkenis vertoont met de domaynnaam van beheerder A, dat argeloze bezoekers die op zoek zijn naar de website van beheerder A, terecht komen bij de website van beheerder B. Het verschil tussen de domaynnamen betreft immers slechts het lidwoord ‘het’. Door vrijwel dezelfde domaynnaam te gebruiken heeft beheerder B bewust bezoekers ‘weggelokt’. De Voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat beheerder A schade lijdt door het op onrechtmatige wijze ‘weglokken’ van internetbezoekers. De waarde die een domaynnaam vertegenwoordigt is immers – mede – afhankelijk van het aantal bezoekers. De vordering van beheerder A wordt dan ook toegewezen. Beheerder B dient het gebruik van de gelijkende domaynnaam onmiddellijk te staken.

Conclusie

Uit het vonnis van de Voorzieningenrechter volgt dat het gebruik van een gelijkende domaynnaam onrechtmatig kan zijn. Ik adviseer iedere ondernemer bij registratie van een domaynnaam goed te controleren of eventuele concurrenten over eenzelfde domaynnaam beschikken. Is dit het geval, dan is het aan te raden een andere domaynnaam te kiezen, dan wel toestemming te vragen de gelijkende domaynnaam te gebruiken. Hiermee kunnen eventuele conflicten op voorhand worden voorkomen. Voor eventuele vragen over Internetrecht kunt u contact met mij opnemen.

Gilyan Parker