5 september 2012

Doorbraak in faillissementsfraude

Door Gilyan Parker

Vorige week wees de Rechtbank Arnhem vonnis in een zaak waarin een bestuurder zijn bv had verkocht aan een bv-opkoper. 

Dit leek hem de makkelijkste manier om van zijn schulden af te komen. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder een strafbaar feit heeft gepleegd en kwam tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden met een proeftijd van drie jaar. Hieruit blijkt dat ondernemers die hun bv verkopen enkel om van hun schuldpositie af te zijn, vervolgd kunnen worden. Dit is goed nieuws voor de aanpak van faillissementsfraude.

Verkoop aan katvanger

Wat gebeurde er precies in deze casus. De bestuurder was directeur en enig aandeelhouder (DGA) van een transportbedrijf. Met dit bedrijf ging het niet goed. Via Marktplaats kwam hij in contact met een bv-opkoper. De bestuurder verkocht zijn aandelen voor € 1,00 aan een katvanger, die deze een dag later weer verkocht aan een andere katvanger. Ondertussen richtte de bestuurder een nieuw bedrijf op en liet de debiteuren van zijn oude onderneming betalen in zijn nieuwe onderneming. Hierdoor worden de schuldeisers in het faillissement benadeeld. De bestuurder werd dus uiteindelijk vervolgd en veroordeeld.

Bezint eer ge begint

Ook al klinkt het nog zo aantrekkelijk. Op verschillende plaatsen, zoals in de kranten of op internet bieden opkopers hun diensten aan. Het zijn mooie verhalen en alle schulden zullen wegvallen tegen de belastingvoordelen die te behalen zijn. Dit gebeurt nooit. De werkelijkheid leert, dat er in korte tijd verschillende katvangers als bestuurder worden ingeschreven. Zo’n katvanger weet van niets en heeft niets met de onderneming te maken. Uiteindelijk volgt faillissement en wordt u vervolgd door het OM en aansprakelijk gesteld door de curator.

Saneringsplan

Het beste wat u kunt doen in het geval uw onderneming vele schulden heeft, is een advocaat raadplegen. Zij kunnen een saneringsplan opstellen, helpen met het onderhandelen met de banken en belastingdienst of u begeleiden in het aanvragen van het faillissement. Ik verwijs u in dat geval ook naar mijn weblog over het crediteurenakkoord van 25 januari 2012 (“Ik bied 10% en anders niets”).

Gilyan Parker