2 september 2014

Doorstart en ketenregeling

Door Gilyan Parker

Werkgevers die een doorstart maken na een faillissement dienen oplettend te zijn indien ‘oud’ personeel opnieuw in dienst wordt genomen. De kans is groot dat een doorstarter ten aanzien van deze werknemers juridisch geldt als ‘opvolgend werkgever’.

Het arbeidsverleden van deze medewerkers bij de failliete onderneming, telt in dat geval mee in het kader van de ketenregeling. De ketenregeling schrijft dwingend voor dat een medewerker na verloop van tijd (meestal na drie jaar) en verscheidenheid aan contracten (meestal meer dan drie) recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd.

Vaststellingsovereenkomst

In een zaak voor de Rechtbank Midden-Nederland ging het om een werknemer van een trappenfabriek. Na faillissement van de onderneming, werd de arbeidsovereenkomst van de werknemer door de curator opgezegd. Twee directeuren besloten vervolgens om de onderneming voort te zetten in een nieuwe vennootschap. De werknemer werd door deze nieuwe vennootschap nogmaals in dienst genomen. Bij aanvang van het dienstverband sloten partijen tevens een vaststellingsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst zou de nieuwe werkgever niet als ‘opvolgend werkgever’ gelden. Hierdoor zou de ketenregeling niet van toepassing zijn en de werknemer nog geen recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd.

Openbare orde

De rechter kon zich niet vinden in de vaststellingsovereenkomst. Volgens de rechter mag in een vaststellingsovereenkomst enkel worden afgeweken van dwingend recht indien de vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan ter beëindiging van een onzekerheid of een geschil. Bovendien mag een vaststellingsovereenkomst geen strijd opleveren met de openbare orde of goede zeden. Het opzettelijk afwijken van dwingend recht – in dit geval de ketenregeling- voorafgaand aan een onzekerheid of geschil, levert volgens de rechter strijd op met de openbare orde. Omdat de werkgever hier de ketenregeling door middel van een vaststellingsovereenkomst opzettelijk wilde ontduiken, kon de werknemer de overeenkomst vernietigen. De nieuwe werkgever kwalificeerde daardoor wel als opvolgend werkgever. Gelet op het arbeidsverleden van de werknemer bij de failliete vennootschap gold de nieuwe arbeidsovereenkomst tussen partijen volgens de ketenregeling voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigde aldus niet van rechtswege en moest rechtsgeldig worden opgezegd.

Conclusie

Bent u voornemens om een doorstart te maken, wees dan voorzichtig indien u personeel dat eerder voor de failliete vennootschap heeft gewerkt, opnieuw tijdelijk in dienst wenst te nemen. Het zou goed kunnen dat deze werknemers recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Ga naar de uitspraak:  Rechtbank Midden-Nederland 2 mei 2014, ECLI 2014:1755.

Gilyan Parker