12 september 2013

Doorstart vanuit faillissement: kansen en risico’s

Door Gilyan Parker

In het eerste half jaar van 2013 is een recordaantal faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken.

Een faillissement hoeft niet altijd het einde van uw bedrijf te betekenen. Mogelijk kunt u uw bedrijf doorstarten. In deze weblog leg ik uit wat een doorstart precies is, en welke kansen – maar ook risico’s – aan een doorstart verbonden zijn.

Wat is een doorstart?

Bij een doorstart van een onderneming worden (na een faillissement) de ‘gezonde’ delen van een onderneming voortgezet en de ‘ongezonde’ onderdelen gestaakt. De failliete onderneming draait feitelijk – via een nieuwe vennootschap – in afgeslankte vorm verder.

Kansen doorstart

Één van de kansen die een doorstart biedt is dat de doorstartende ondernemer alleen de gezonde delen uit het failliete bedrijf kan overnemen. De slechte onderdelen blijven achter in de failliete vennootschap. Dit wordt ook wel ‘cherry picking’ genoemd. De doorstartende onderneming begint hierdoor met een schone lei. Een andere kans is dat de doorstartende onderneming zelf mag uitkiezen welke werknemers van de failliete vennootschap zij in dienst neemt. Er bestaat geen ontslagbescherming, mits er geen sprake is van misbruik van bevoegdheid bij de aanvraag van het faillissement. Dit kan voor sommige – vaak oudere – werknemers wel nadelig uitpakken. Tot slot is interessant dat bij een doorstart de gezonde onderdelen vaak tegen een relatief lage koopprijs kunnen worden overgenomen. Er is immers sprake van een faillissementssituatie, hetgeen de waarde van de over te nemen onderneming niet ten goede komt. Dit is echter geheel afhankelijk van de vraag om wat voor onderneming het gaat, hoeveel overnamekandidaten er zijn, etc. Immers, hoe meer gegadigden, hoe beter de onderhandelingspositie van de curator. U heeft dus nooit de zekerheid als enige te bieden.

Risico’s doorstart

Bij een doorstart loopt u onder meer het risico dat u de financiering niet rond krijgt, terwijl u voor de voorbereiding van de doorstart wel al kosten heeft gemaakt. Het is namelijk vaak lastig een doorstart te financieren. De financiers, zoals de bank, private investeerders en toeleveranciers, staan in de regel niet te springen om hun medewerking aan een doorstart te verlenen. Zij hebben doorgaans nog een onbetaalde vordering op de failliete vennootschap, die vaak niet uit het faillissement zal worden voldaan. De doorstartende ondernemer zal in dat geval nieuwe financiers moeten vinden, wat – gelet op het eerdere faillissement – soms gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Een ander risico voor de doorstartende ondernemer is dat haar belangrijkste werknemers en afnemers afhaken. Werknemers zijn vaak niet blij met het faillissement van hun oude werkgever, waardoor zij soms liever bij een andere werkgever in dienst treden. Hetzelfde geldt voor de afnemers. Als doorstartende ondernemer heb je geen enkele garantie dat de overgenomen klantenkring in stand blijft.

Advies

Een doorstart is alleen succesvol als u op tijd begint met de voorbereiding. Zorg voor een goed ondernemingsplan, een uitgewerkt financieringsvoorstel, etc., zodat u in de onderhandelingen met de curator goed beslagen ten ijs komt. Heeft u vragen over de mogelijkheden van een doorstart, neem dan gerust contact met mij – of één van onze andere insolventiespecialisten – op.

Gilyan Parker