11 februari 2008

Dossieropbouw

Door Gilyan Parker

De meest gemaakte fout van werkgevers bij ontslag wegens disfunctioneren is het gebrek aan dossieropbouw.

Als de werkgever het disfunctioneren niet schriftelijk aannemelijk kan maken, kan dit tot gevolg hebben dat een ontslagaanvraag bij de kantonrechter of CWI wordt afgewezen of dat de werkgever door de kantonrechter de rekening gepresenteerd krijgt door een hoge ontslagvergoeding. Als de kantonrechter of CWI er van overtuigd is dat dat de werknemer structureel ondermaats presteert, zal er in veel gevallen aanleiding zijn een zogenaamde lage correctiefactor (C<1) te hanteren. Meer over de berekening van de ontslagvergoeding kunt u lezen in mijn weblog “Wat houdt de Kantonrechtersformule in?”.

Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat bij een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren door de rechter en CWI met name belang gehecht wordt aan:
– kan de werkgever aannemelijk maken dat de werknemer in onvoldoende mate voldoet aan de eisen die de werkgever in het kader van zijn functie aan hem/haar kan stellen?
– zijn er schriftelijke stukken zoals (door de werknemer ondertekende) beoordelings- en functioneringsverslagen, brieven en emails/
– zit er een trend in het disfunctioneren en heeft de werknemer de gelegenheid gekregen zijn disfunctioneren te verbeteren?

Bij disfunctioneren kan het gaan om het niet nakomen van werkinstructies, het stelselmatig te laat komen, het onheus bejegenen van klanten, niet voldoen aan de functie-eisen of bepaalde commerciële doelstellingen niet halen.

Als u als werkgever te maken krijgt met een disfunctionerende werknemer en u zou hem/haar willen ontslaan dan is goede dossieropbouw van het grootste belang. GMW Advocaten kan u hierin adviseren: het volgen van een dergelijk advies kan u uiteindelijk veel kosten besparen!

Gilyan Parker