14 november 2010

Downloaden uit illegale bron is legaal!

Door Gilyan Parker

Het downloaden van muziek- en filmfragmenten uit illegale bron voor privé-gebruik is naar Nederlands recht niet verboden.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft dit op 15 november 2010 in hoger beroep in twee zaken beslist waarin de vraag aan de orde kwam of downloaden uit illegale bron voor privé-doeleinden al dan niet is toegestaan.

Het hof heeft beslist dat het downloaden uit illegale bron voor privé-gebruik naar Nederlands recht is toegestaan, omdat de Nederlandse regering bij de aanpassing van de Nederlandse Auteurswet aan de Europeesrechtelijke Auteursrechtrichtlijn uitdrukkelijk en herhaaldelijk heeft verklaard dat downloaden uit illegale bron voor privé-gebruik niet is verboden.

De uitspraken vindt u hier en hier.

Gilyan Parker