28 maart 2010

Drie dagen bedenktijd

Door Gilyan Parker

Bij de koop van een huis is het koopcontract het belangrijkste document.

Daarin worden de afspraken tussen de koper en de verkoper vastgelegd. Natuurlijk staan de prijs van het huis en de datum van overdracht in het contract. Maar ook alles wat bij het huis is inbegrepen wordt genoemd zoals een kast, gordijnen of zonwering.

Voorlopig koopcontract

Bij het tekenen van het koopcontract wordt het contract nog wel eens voorlopig koopcontract genoemd. Deze term is wat misleidend. Door de ondertekening is de koop namelijk gesloten. De term “voorlopig” heeft betrekking op het feit dat de eigendomsoverdracht van het huis nog niet heeft plaatsgevonden. Men moet zich er als koper van bewust zijn dat er nog maar beperkte mogelijkheden zijn om onder de koop uit te komen.

Bedenktijd

Een door beide partijen getekend koopcontract is bindend en het verbreken ervan kost geld. Daarop zijn uitzonderingen. De wet voorziet namelijk in een bedenktijd van drie dagen om de koop ongedaan te maken. De bedenktijd gaat in op de dag na ondertekening en binnen die bedenktijd moeten minimaal twee werkdagen vallen. Als de koper de koop toch niet wil laten doorgaan moet hij dit vóór het verstrijken van de bedenktijd aan de verkoper melden, bij voorkeur schriftelijk, waarbij het niet noodzakelijk is een opgave van redenen te geven.

Ontbindende voorwaarden

Bij de koop van een woning moet in korte tijd de financiën geregeld worden. Omdat het niet altijd lukt volledige zekerheid te krijgen, worden in een koopcontract vaak ontbindende voorwaarden opgenomen. Hierin wordt vastgelegd onder welke bijzondere voorwaarden alsnog afgezien kan worden van de koop. Het voorbehoud van financiering is er een voorbeeld van, maar het is ook mogelijk om de koop af te laten hangen van een bouwkundige inspectie. De ontbindende voorwaarde geeft de koper de mogelijkheid om zonder kosten onder het contract uit te komen. Het is dus verstandig om de juiste ontbindende voorwaarden in het contract op te laten nemen. Zijn deze voorwaarden niet opgenomen, dan blijft de koopovereenkomst in stand óf moet de verkoper alsnog instemmen met de ontbinding, hetgeen in de regel gepaard gaat met betaling van een boete en/of schadevergoeding.

Overdracht

Nadat de termijn van de ontbindende voorwaarde is verstreken, kan de overdracht van de woning plaatsvinden. Koper en verkoper maken hiervoor een afspraak bij de notaris om op basis van het koopcontract de levering van het huis in orde te maken. Een advocaat of een notaris kan de bijzondere bepalingen in het koopcontract toelichten. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van kettingbedingen of erfdienstbaarheden. Dit zijn verplichtingen die bij het huis horen en door het tekenen van het koopcontract op de nieuwe eigenaar overgaan. Een voorbeeld hiervan kunnen afspraken met buren in het verleden betreffen of erfpacht. De erfpacht is een periodieke huurprijs voor de grond wanneer de grond onder het huis eigendom is van de gemeente of een projectontwikkelaar. De jaarlijkse kosten voor de huur worden erfpachtcanon genoemd. Vlak voor de overdracht inspecteert de koper (met de makelaar) het nieuwe huis. Daarna wordt de leveringsakte getekend en is de overdracht een feit. Voor vragen m.b.t. dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van de advocaten van de Praktijkgroep Vastgoed.

Gilyan Parker