14 oktober 2009

DSB Bank nog niet failliet

Door Gilyan Parker

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van vandaag DSB Bank respijt gegund voor het zoeken naar overnamekandidaten.

DSB heeft ter zitting aangegeven niet zelf in de gelegenheid te zijn gesteld met de Nederlandse grote banken te overleggen. Zij heeft daarom een kort uitstel verzocht opdat zij bij die banken uitleg kan geven over de financiële risico’s die DSB loopt met betrekking tot haar zorgplicht. Die risico’s worden door die banken volgens DSB aanzienlijk te ernstig ingeschat. Nu de rechtbank alleen hier een mogelijke kans ziet voor de voortzetting van DSB als geheel, heeft de rechtbank DSB hiertoe in de gelegenheid gesteld.

De rechtbank heeft DSB in de gelegenheid stellen uiterlijk vrijdag 16 oktober 12.00 uur aan de rechtbank te laten weten of een overname van DSB als geheel nog een reële en op zeer korte termijn te verwezenlijken mogelijkheid is.

Indien DSB laat weten dat een overname van DSB niet tot de mogelijkheden behoort, zal de rechtbank het faillissement uitspreken. Het vonnis van de rechtbank vindt u hier.

Gilyan Parker