24 mei 2009

Dubbele alimentatie-aftrek wordt gestopt

Door Gilyan Parker

Na de uitspraak van de Hoge Raad van 27 februari 2009, leek het voor de alimentatiebetaler financieel even mee te zitten.

De Hoge Raad oordeelde namelijk dat meerjarige giften naast een persoonsgebonden aftrek in box 1 ook een schuld in box 3 vormen. Nu de meeste alimentatiebetalingen belastingtechnisch vrijwel gelijk zijn aan periodieke giften, zou dit ook voor de alimentatiebetaler betekenen dat de betaalde alimentatie feitelijk dubbel aftrekbaar is bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Staatsecretaris De Jager gooit echter roet in het eten en heeft een voorstel tot wetswijziging ingediend, waarmee de dubbele aftrek een halt wordt toegeroepen. Gestreefd wordt de wetswijziging te laten intreden vóór 31 december 2009. Voor de mensen die bij de aangifte 2008 de alimentatie dubbel hebben afgetrokken, zal het derhalve nog geen problemen opleveren. Mocht de alimentatiebetaler voor de dubbele aftrek in 2008 desondanks een afwijzing van de fiscus ontvangen, dan kan een gang naar de rechter worden overwogen.

Gilyan Parker