20 november 2008

Een leerschool voor de werkgever

Door Gilyan Parker

Goed opgeleide werknemers zijn van grote waarde voor een werkgever.

Zeker als er in een bepaalde beroepsgroep krapte is om de juiste werknemers te krijgen, komt het vaak voor dat de werkgever zelf aanbiedt om de benodigde opleiding te bekostigen.

In de IT branche bijvoorbeeld, is dit niet ongebruikelijk. Maar wat nu als u als werkgever een dure opleiding voor uw werknemer heeft betaald en de werknemer besluit opeens voortijdig ontslag te nemen, kunt u dan uw gemaakte kosten ten behoeve van de opleiding terugvorderen?

Allereerst is het verstandig van tevoren een studiekostenbeding overeen te komen met uw werknemer zodat duidelijk is wat de consequenties zijn voor de werknemer indien deze uit dienst treedt. Als u een studiekostenbeding overeen bent gekomen, betekent dit niet dat u alle gemaakte studiekosten kunt terugvorderen, ook al is dit in het beding neergelegd.

De rechter heeft bepaald dat dit beoordeeld moet worden op grond van de redelijkheid en billijkheid en het goed werkgeverschap. Het terugbetalen van de verzuimuren die werknemers maken ten behoeve van hun opleiding (hierbij kan men denken aan de reiskosten, college uren en examentijd) wordt door de rechter, als men dit niet expliciet is overeengekomen, als een te zware financiële consequentie gezien voor de werknemer.

Het is aan te raden om voordat de werknemer in dienst treedt expliciet een uitgebreid studiekostenbeding samen door te spreken en de werknemer te laten ondertekenen, zodat hij op de hoogte is van alle consequenties indien hij besluit voortijdig uit dienst te treden. Bedenk hierbij dat als het tot een procedure komt, de rechter het overeengekomen beding altijd zal beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en goed werkgeverschap. Het terugvorderen van de volledige studiekosten zullen wellicht niet gehonoreerd worden doordat dit een te zware financiële last op de werknemer zal zijn. Indien u hulp nodig heeft bij het opstellen van een studiekostenbeding of uw huidige arbeidsovereenkomsten met studiekostenbeding wil laten bekijken door één van onze advocaten kunt u contact opnemen met de sectie arbeidsrecht.

De sectie Arbeidsrecht helpt u graag bij het opstellen van een studiekostenbeding.

Gilyan Parker