8 juni 2011

Eenzijdig wijzigen voorwaarden door werkgever mogelijk

Door Gilyan Parker

Arbeidsvoorwaarden mogen niet eenzijdig door een werkgever gewijzigd worden.

Een uitspraak van de kantonrechter in Utrecht laat echter zien dat een werkgever die wil inspelen op gewijzigde omstandigheden op de werkvloer onder bepaalde omstandigheden van een werknemer kan verlangen dat hij (of zij) akkoord gaat met gewijzigde werktijden.

Werknemer in ouderenzorg

In deze zaak ging het om een ouderenzorgorganisatie die de arbeidstijden van een werknemer na 10 jaar eenzijdig wilde wijzigen. De werknemer, een zorgassistente, werkte vanaf 2000 drie avonden per week van 18.00 tot 23.00 uur. De werkgever wilde dat zij voortaan vanaf 15.45 uur zou werken. Daartoe voerde de werkgever aan dat de overeengekomen tijden niet langer strookten met de behoeften van de bewoners en dat de gewijzigde financiering een verandering van de tijden noodzakelijk maakte. De werknemer maakte hiertegen bezwaar omdat zij in 2000 schriftelijk van haar werkgever de toezegging had ontvangen dat haar werktijden slechts in overleg met haar gewijzigd zouden worden. De werknemer voerde verder aan dat zij door de gewijzigde tijden haar 14-jarige zoon niet zou kunnen helpen met zijn huiswerk.

Eenzijdig wijzigen door tijdsverloop mogelijk

De Kantonrechter stelde eerst vast dat de arbeidstijden door tijdsverloop onderdeel zijn gaan uitmaken van de arbeidsvoorwaarden. De tijden waren namelijk niet in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Vervolgens constateerde de Kantonrechter dat partijen in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding waren overeengekomen.

Eisen eenzijdige wijziging

Wijziging is dan slechts mogelijk indien aan de volgende vereisten wordt voldaan:

– er moet sprake zijn van gewijzigde omstandigheden die nopen tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst;

– het gedane voorstel tot wijziging moet redelijk zijn;

– aanvaarding van het voorstel moet in redelijkheid van werknemer kunnen worden gevraagd.

Alle drie de vragen worden door de Kantonrechter positief beantwoord. Er zijn gewijzigde omstandigheden die een wijziging noodzakelijk maken, aldus de Kantonrechter. Bovendien heeft de werkgever tijdig met de werknemer gesproken over de aanstaande wijziging en is deze wijziging niet onmiddellijk in gegaan. De privéomstandigheden van de werknemer worden derhalve gepasseerd.

Gilyan Parker