27 december 2009

Effectief anti fraude compliance programma

Door Gilyan Parker

Bij fraudebestrijding zet Amerika de toon.

In de wetenschap dat Europa de voorhoede van fraudebestrijding wil bijhouden, is het interessant ontwikkelingen in de VS in de gaten te houden. Ook omdat de oekaze daar is dat anti-fraude programma’s geen optie zijn, maar als een verplichting worden gekenschetst.

Wapengekletter

In August 2009 heeft het Department of Justice in de VS aangekondigd de  Fraud Section trial attorneys sterk te willen uitbreiden terwijl de Securities and Exchange Commission (SEC) een gespecialiseerde Foreign Corrupt Practices Act unit gaat opzetten. Wapengekletter dat serieus te nemen is. Ook omdat ondernemingen met een adequat en effectief fraudeprogramma ten minste één strategisch voorddeel hebben in de voorfase van een strafvorderlijk onderzoek. Het handboek fraude van het Amerikaanse openbaarministerie (US Attorneys’ Manual § 9-28.300 (2008) noemt uitdrukkelijk “the existence and effectiveness of a corporation’s pre-existing compliance program” als (af)wegingsfactor bij schikkingen en transacties.

Wat is effectief?

Wat een effectief anti-fraude compliance programma zou moeten behelzen wil het effectief zijn, is vooral een praktische invulling, die per branche en vestigingsstaat kan verschillen. De Amerikaanse strafmaatrichtlijnen (US Sentencing Commission Guidelines Manual, § 8B2.1 (November 2008), geven inzicht in enkele grofmazige minimumaysen voor een effectief programma:

• establish compliance standards and procedures;
• grant oversight responsibility to specific individuals; and
• ensure that their boards of directors understand and have some oversight over their  compliance programmes;
• communicate periodically with employees and management about their standards and  procedures;
• conduct audits to detect criminal conduct and evaluate periodically the programme’s  effectiveness;
• have and publicize a means for making confidential reports about potential   misconduct;
• once a company has detected criminal conduct, it must take steps to respond to it,  including disciplinary measures and modifications to the compliance programme;

Aanpassen compliance draaiboeken

Zoals ik al eerder schreef in mijn weblog “In afwachting van de corporate crimewave” kan bestraffing van bestuurders en managers ook plaatshebben bij minder vergaande vergrijpen als de bekende boekhoudschandalen bij Enron, Parmalat of Ahold. Dat brengt mee dat ondernemingen in hun compliance draaiboeken niet alleen invulling zullen moeten geven aan de wijzigingen die betrekking hebben op bijvoorbeeld bestuurders en managers, maar meer dan tevoren in het algemeen het protocolleren van processen binnen ondernemingen van belang is. Daar staat nog steeds tegenover dat voorkomen moet worden dat de trend van “bange bestuurders” doorzet.

Gilyan Parker