2 mei 2011

Erfenis en huwelijksvoorwaarden

Door Gilyan Parker

Hoe uw erfenis eruitziet wordt mede bepaald door de wijze waarop u gehuwd bent en daarmee door het huwelijksgoederenregime.

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, behoort de helft van het totale vermogen aan de langstlevende erfgenaam. De andere helft behoort tot de nalatenschap van de overledene. Heeft u voorafgaand aan het huwelijk of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden gemaakt? Dan hangt de omvang van de nalatenschap af van het type huwelijkse voorwaarden dat is gemaakt en van het feit of er wel of geen testament is gemaakt. Daarnaast is de wijze waarop u gehuwd bent van grote invloed op de verschuldigde erfbelasting.

Invloed van het huwelijksgoederenregime

Vaak wil men bij het aangaan van een huwelijk niet over scheiden nadenken en al helemaal niet over overlijden. Begrijpelijk, maar niet verstandig. Onaangename (financiële)verrassingen kunnen namelijk veelal voorkomen worden door huwelijkse voorwaarden en testamenten op elkaar af te stemmen en tijdig te regelen. Ook als er wel huwelijkse voorwaarden en een testament zijn opgesteld, verdwijnen deze documenten vaak in een la om nooit meer gelezen te worden. Pas als de relatie ten einde is of als iemand komt te overlijden, komen de stukken weer tevoorschijn. Dan blijkt vaak dat voor veel mensen de gevolgen van de destijds gemaakte afspraken hen ofwel volstrekt onbekend zijn ofwel inmiddels ongewenst. Niet alleen omdat er ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving (bijvoorbeeld de wijziging van het erfrecht van 2003) zijn geweest, maar ook omdat de feitelijke privé of zakelijke omstandigheden inmiddels zijn veranderd.

Erfrechtelijk sdvies

Als erfrechtadvocaat adviseren wij regelmatig over vraagstukken op het snijvlak van testament en huwelijkse voorwaarden. Wij weten hoe de rechterlijke macht in de praktijk omgaat met de afwikkeling van een nalatenschap. Voorkom problemen en zorg dat alles geregeld is zoals u wenst. Ga regelmatig of bij belangrijke veranderingen in uw leven na of de bepalingen van evt. huwelijkse voorwaarden en testament nog wel up to date zijn.

Heeft u advies nodig? Neemt u dan contact op met Marieke Morshuis.

Gilyan Parker