27 november 2018

Erkenning en ouderlijk gezag van een minderjarig kind

Door Susan Meijler

Een vader, die getrouwd is met de moeder van het kind, krijgt automatisch het gezag. Een vader die niet getrouwd is met de moeder, dient echter het kind te erkennen en apart het gezamenlijke gezag aan te vragen.

In de praktijk blijkt vaak dat de vader van het kind wel het kind erkend heeft, maar geen gezag heeft. Deze situatie doet zich vaak voor bij samenwonen. Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind. De vader is verplicht om het kind te onderhouden en het kind heeft ook recht op een wettelijk erfdeel als de vader komt te overlijden.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Voorwaarden erkenning

Erkenning is niet in alle gevallen mogelijk. Voorwaarden waaraan voldaan moet worden om tot erkenning te kunnen overgaan:

  • de man die het kind wil erkennen moet 16 jaar of ouder zijn;
  • de moeder moet voor de erkenning schriftelijk toestemming geven;
  • erkenning is niet mogelijk door een man die niet met de moeder mag trouwen vanwege bloedverwantschap;
  • er mogen niet al twee ouders zijn;
  • indien de man die het kind wil erkennen onder curatele staat wegens een geestelijke stoornis, dan is eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Gevolgen erkenning

Indien de man een kind erkent, is de man wettelijk gezien de vader van het kind, er ontstaat tussen de man en het kind familierechtelijke betrekkingen (afstamming), hij is onderhoudsplichtig en de man dient na het uit elkaar gaan/scheiding door de verzorgende ouder geïnformeerd te worden over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind.

Erkenning niet nodig

Erkenning is niet nodig wanneer een man en een vrouw getrouwd zijn en uit dat huwelijk een kind geboren wordt. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is. Erkenning is ook mogelijk voor de geboorte, maar kan ook na de geboorte plaatsvinden. Is het kind 12 jaar of ouder, dan is voor de erkenning niet alleen toestemming van de moeder nodig, maar ook van het kind. Overigens is erkenning nagenoeg altijd gratis.

Verschil erkenning en ouderlijk gezag

Door erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind. De man wordt hierdoor niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor dient eerst het ouderlijk gezag te worden aangevraagd. Pas als het ouderlijk gezag is geregeld, mag de vader wettelijk gezien meebeslissen over de opvoeding en de verzorging van het kind alsook het vermogen van het kind beheren. Tevens kan de man rechtshandelingen verrichten in naam van het kind.

Ouderlijk gezag

Indien een kind wordt geboren uit een relatie (niet zijnde gehuwd), is de biologische vader na erkenning van het kind dus niet van rechtswege belast met het ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag kan in onderling overleg middels een formulier worden aangevraagd bij de rechtbank. Indien er geen overeenstemming bestaat over het gezamenlijk ouderlijk gezag kan de vader, nadat hij het kind heeft erkend, door een advocaat een verzoek bij de rechtbank laten indienen. Pas nadat het ouderlijk gezag geregeld is, is de vader de wettelijk vertegenwoordiger van het kind.

Heeft u een vraag over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. 

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.