20 oktober 2013

Erven in het kort

Door Marieke Morshuis

Wie zijn de erfgenamen als er geen testament is? Als iemand geen testament heeft opgemaakt, dan gelden de wettelijke regels, het zogeheten versterferfrecht.

Het wettelijk erfrecht bevat standaard regels over wie erfgenamen zijn.

De regels in het  kort

Bent u getrouwd en heeft u geen kinderen? Dan is uw echtgenoot de enige erfgenaam. Bent u niet getrouwd en heeft u wel kinderen? Dan zijn uw kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam.

Bent u getrouwd en heeft u kinderen? Dan zijn uw echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam. Voor de kinderen geldt dat zij hun erfdeel niet in handen krijgen. Hun deel wordt omgerekend in geld. Het bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Erfrechtelijk komen de kinderen pas aan bod als u beiden bent overleden.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen kinderen? In dat geval erven uw ouders en uw (half)broers en (half)zusters. Is uw broer of zuster al voor u overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen kinderen, geen ouders, geen broers of zusters? Dan erven uw grootouders. Als ook zij zijn overleden, dan komen hun kleinkinderen daarvoor in de plaats. Zijn ook zij allemaal overleden, dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod. Mocht er ook dan nog geen erfgenaam zijn, dan vervalt de gehele nalatenschap (alle bezittingen en schulden van de erflater) aan de Nederlandse staat.

Het erfrecht, zoals hierboven beschreven, zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot financieel goed verzorgd achterblijft. De echtgenoot die overblijft, krijgt de hele nalatenschap. De kinderen krijgen een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Op grond van de wettelijke verdeling kan de langstlevende vrij beschikken over het hele vermogen en ongestoord verder leven.

In een testament kan de erflater de wettelijke verdeling opzij zetten of aanpassen. De behoefte om af te wijken van het versterferfrecht kan bijvoorbeeld bestaan als één of beide echtgenoten kinderen uit een eerdere relatie hebben, en men alle kinderen hetzelfde wil behandelen. In een testament kunnen ook stiefkinderen tot erfgenaam worden benoemd.

De erfgenamen regelen doorgaans de begrafenis of crematie, en zij kunnen samen de goederen van de erflater verdelen en eventuele schulden betalen. Bij testament kan een executeur testamentair worden benoemd. Dit mag een familielid zijn, maar ook een buitenstaander. De executeur krijgt de opdracht de nalatenschap af te wikkelen. De wet kent een uitgebreide regeling voor de bevoegdheden en plichten van de executeur. De executeur zal onder andere moeten zorgen voor een boedelbeschrijving en de erfgenamen inlichten over de afwikkeling.

Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het opstellen van het testament contact met ons opnemen en u te laten voorlichten.

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Advocaat/associate partner

Marieke Morshuis heeft een grote en diverse familie- en erfrechtpraktijk.