14 november 2013

Estelle en het recht op alimentatie

Door Gilyan Parker

Zoals u in de media hebt kunnen vernemen zijn Estelle Cruyff en Badr Hari uit elkaar. Kennelijk hebben de tumultueuze tijden die deze relatie heeft gekend hun tol geëist.

Als echtscheidingsadvocaat pur sang vroeg ik mij direct af wat de financiële gevolgen hiervan zouden kunnen zijn voor de echtscheiding tussen Estelle en Ruud Gullit, daar ik heb begrepen dat deze echtscheidingsprocedure nog loopt.

Kinderalimentatie

De hoogte van kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van de beide ouders en in mindere mate van hun lasten. Sinds 1 april 2013 wordt gerekend met nieuwe formules. Deze nieuwe rekenregels brengen met zich dat de feitelijke lasten van de ouders er in de hoofdregel niet meer toe doen. Voorheen betekende het kunnen delen van woonlasten met een nieuwe partner een hogere draagkracht voor die ouder bij het berekenen van kinderalimentatie. Sinds 1 april 2013 wordt gerekend met een fictieve woonlast van 30% van het netto inkomen. In principe is niet langer meer relevant of een ouder weer is gaan samenwonen, uitzonderingen daargelaten. Voor de kinderalimentatie zal de breuk tussen Estelle en Badr derhalve weinig tot geen gevolgen hebben, waarbij ik het voorbehoud maak dat ik niet de feiten en omstandigheden van de zaak ken die mogelijk een andere conclusie rechtvaardigen.

Partneralimentatie

Kan de breuk tussen Estelle en Badr nog gevolgen hebben voor de verplichting van Ruud Gullit om partneralimentatie aan Estelle te betalen? Velen van u weten wel dat geen partneralimentatie meer betaald hoeft te worden als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen of hertrouwt. Weliswaar hebben Estelle en Badr inderdaad samengewoond, maar toch is daardoor de partneralimentatieplicht van Ruud Gullit niet geëindigd. De echtscheiding tussen Estelle en Ruud Gullit is namelijk nog geen feit.

Echtscheiding formeel afgerond

Zolang de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is er geen officiële echtscheiding. Een samenwoning in de daaraan voorafgaande periode is niet relevant. De partneralimentatieplicht eindigt namelijk pas indien de onderhoudsgerechtigde samenwoont vanaf het moment van inschrijving van de echtscheiding. Artikel 1:160 van ons burgerlijk wetboek kan pas ingeroepen worden door de alimentatieplichtige als hij kan aantonen dat de onderhoudsgerechtigde vanaf de datum van inschrijving samenwoont dan wel hertrouwt. Het is dus mogelijk dat Ruud Gullit alsnog gehouden is partneralimentatie aan Estelle te betalen. Uiteraard alleen als Estelle daar aanspraak op zou maken en Ruud Gullit voldoende draagkracht heeft.

Gilyan Parker