29 november 2011

Europa op stoom

Door Gilyan Parker

De Europese Commissie heeft haar werkprogramma voor 2012 gereed.

De economische crisis aanpakken en op lange termijn blijven streven naar een duurzame toekomst. Dit zijn de twee speerpunten uit het werkprogramma. Daarin geeft de Commissie aan op welke gebieden zij overweegt in 2012 met beleid of wetgeving te komen. Ik noem er drie die voor belangrijke wijzigingen komen te staan: staatsteun, aanbesteding en de digitale agenda.

Staatsteun en aanbesteding

Het is altijd wat passen en meten in dit soort programma’s, omdat ook de oude werkprogramma’s nog kunnen doorlopen. Zo zijn de eerder aangekondigde voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen niet van de baan. Integendeel, de verwachting is dat de commissie die nog in december 2011 zal presenteren. De commissie blikt ook verder, door voor 2013 en 2014 voorstellen voor herziening van staatssteunregels aan te kondigen.

Digital Agenda

Interessant is de Europese inzet om verkoop op internet te vergroten. Toegang tot online diensten en entertainment binnen en over de grenzen van de EU wordt nog te vaak belemmerd. Met de zogeheten Digitale Agenda wil Europa de markt nauwer laten aansluiten op het digitale tijdperk. In het werkprogramma beschrijft de commissie het wervend: “The uptake of electronic services is crucial, and e-commerce will be actively promoted.. In 2012 the Commission will propose an initiative on collective rights management of intellectual property rights. This will include rules on the cross-border licensing of online music to facilitate multi territory licenses. In parallel, an initiative to ensure mutual recognition of electronic identification, authentication and signatures will aim to build consumer confidence and make online payments and electronic transactions easier.” Al met al belangrijke maatregelen die dus ook in Nederland tot aanpassing van regelgeving zullen leiden.

Vertrouwenscrisis

Veel maatregelen in 2012 zijn gericht op het concurentievermogen. Dat is niet gek, in zijn State of the union speech van 28 september 2011 gaf Barroso al aan dat de oorzaken van de crisis duidelijk zijn omdat Europa zijn concurrentievermogen niet op peil heeft gehouden. Duidelijk is dat sommige lidstaten boven hun stand hebben geleefd, terwijl de onevenwichtigheden tussen de lidstaten groter zijn geworden, met name in de eurozone. Waar de staatsschuldencrisis op dit moment bovenal een politieke vertrouwenscrisis is, moet niet alleen ingezet worden op stabiliteit en groei (zoals in het werkprogramma), maar juist ook op politieke wil en politiek leiderschap. Dat klinkt niet helemaal door in het werkprogramma voor 2012 en het moet uit de weerbarstige praktijk blijken of discipline en solidariteit Europese fundamenten zijn.

Gilyan Parker