7 september 2011

Exit Wetsvoorstel Personenvennootschappen

Door Gilyan Parker

Eindelijk. Na een uitputtend wetgevingstraject, dat al begon op 24 december 2002, is de kogel door de kerk: het Wetsvoorstel Personenvennootschappen en de bijbehorende Invoeringswet worden ingetrokken.

Bij brief van 5 september 2011 heeft Minister Opstelten de voorzitter van de Eerste Kamer daaromtrent geïnformeerd. Terecht constateert de minister in zijn brief dat het wetsvoorstel de afgelopen op weinig steun van het midden- en kleinbedrijf kon rekenen, terwijl de nieuwe wetgeving nu juist bedoeld was om kleinere ondernemers te faciliteren. Overigens is de politiek daar het gehele wetgevingstraject al van verschillende kanten op gewezen maar vond die kritiek in Den Haag tot nu toe onvoldoende gehoor. Al eerder constateerde ik (en met mij anderen) dat het op dit moment eveneens bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde Wetsvoorstel Vereenvoudiging en Flexibilisering B.V.-recht veel meer tegemoet komt aan de wensen van ondernemers (zie ook mijn eerdere weblog Flexibilisering B.V.-recht). Wellicht heeft de minister dat thans ook ingezien. In eerdere weblogs (1, 23, 4 en 5) heb ik de nodige aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Wetsvoorstel Personenvennootschappen. Die weblogs kunnen dus de prullebak in.

Gilyan Parker