5 oktober 2008

Fiscaal gokken – Al Capone als running mate

Door Gilyan Parker

Op 9 september 2008 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het heffen van belasting op de opbrengsten van gokspelen op internet, óók als deze illegaal zijn.

 

Het heffen van belasting op illegale activiteiten wordt dus mogelijk, terwijl die activiteiten feitelijk niet worden gesanctioneerd. Dat is minstgenomen paradoxaal. De staatssecretaris van financiën heeft de Eerste Kamer kennelijk goed kunnen overtuigen: het voorstel is zonder stemming aangenomen.

Internetkansspelvakantieganger

Prijzen uit loterijen, casinospelen en andere kansspelen zijn onderworpen aan kansspelbelasting. Dit is geregeld in de Wet op de kansspelbelasting. De huidige Wet op de kansspelbelasting sluit niet meer volledig aan op de actuele technische stand van zaken voor wat betreft de aanbieding van kansspelen. Zo is met de kansspelen die worden aangeboden via internet bij de totstandkoming van deze wet geen rekening gehouden. Met dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de heffingssystematiek voorgesteld voor de organisatoren van (illegale) binnenlandse internetspelen, alsmede voor prijswinnaars van buitenlandse internetspelen. Zo wordt zelfs de “internetkansspelvakantieganger”, niet alleen een prachtig scrabblewoord, zoals de staatssecretaris weet te melden, als een nieuwe belastingplichtige op grond van de wet geïntroduceerd.

Al Capone als running mate

De staatsecretaris opent het debat met bravoure door twee misverstanden recht te zetten. Het eerste misverstand ziet op de samenhang met het recent afgeschoten wetsvoorstel dat de Wet op de kansspelen wijzigt om een wettelijke kader te creëren voor kansspelen via internet. De samenhang is minder relavant, betoogt de staatsecretaris nu. Voortschrijdend inzicht, als ik alleen al het schutblad van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel bekijk (30 583, nr. 3, p. 1). De samenhang is daar nog een speerpunt. Het tweede misverstand ziet op fiscale neutraliteit. De staatssecretaris laveert handig om principiële vraagpunten heen die zien op het belasten van illegale activiteiten. Een korte sfeerimpressie van het antwoord van de staatsecretaris zegt alles:
(…)“Wij heffen in Nederland al vele jaren op de vermoede winst inzake drugshandel en allerlei andere illegale en criminele activiteiten. Ik verwees zelfs in de historische context naar Al Capone, die ver terug in de geschiedenis niet op basis van het strafrechtelijke aspecten, maar op basis van fiscale aspecten is veroordeeld.(…)”Wij kunnen dus binnenkort ook een belasting op de verkoop van cocaïne verwachten?” Mijn antwoord is: dat doen wij al jaren.”

Tja: pecunia non olet, geld stinkt niet, zei de Romaynse Keizer Vespanianus al bij zijn introductie van urinebelasting bij openbare toiletten.

Gilyan Parker