20 november 2008

Fraude met alimentatie

Door Antoine de Werd

De Belastingdienst heeft vorige maand een grootschalige fraude ontdekt.

Het gaat om aftrek van bijzondere kosten in het bijzonder onterecht afgetrokken alimentatie.

Een veel voorkomende fout bij het aftrekken van alimentatie is dat de alimentatie die voor kinderen wordt betaald, afgetrokken wordt. Deze is echter niet aftrekbaar. Wel kan deze onder bepaalde voorwaarden aangemerkt worden als aftrek van uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar.

Indien u een bijdrage levert voor één van uw kinderen die ouder is dan 18 kunt u deze bijdrage aftrekken mits het kind geen kinderbijslag ontvangt en geen recht heeft op studiefinanciering of een vergelijkbare regeling. Er moet dan wel aan de onderhoudseis van € 400,- per kwartaal voldaan worden.

De Belastingsdienst zal de betrokkenen binnenkort om uitleg vragen. Wanneer de aftrek van alimentatie niet kan worden onderbouwd en er sprake is van opzet, volgt een boete. Ook strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden. Wanneer u snel uw belastingaangifte corrigeert dan kan een boete worden voorkomen. Doe dat dan wel voordat de fiscus er zelf achterkomt anders is het te laat.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.