6 januari 2011

Geen aanbesteding bij Open Source, tenzij..

Door Gilyan Parker

De Europese Ombudsman oordeelde op een klacht van een Griekse softwareleverancier tegen een besluit van de Europese Commissie om voor de aanschaf van Open Source Software geen aanbestedingsprocedure te volgen.

 

De vraag die werd behandeld is of de Europese Commissie een aanbestedingsprocedure had moeten volgen bij de aanschaf van software die gratis ter beschikking werd gesteld door de leverancier. In dit geval ging het overigens om software die ook door het Open Source Initiative en de Free Software Foundation als Open Source werd erkend.

De Ombudsman oordeelde dat geen aanbestedingsprocedure nodig is voor de levering van Open Source Software indien voor de software niet behoeft te worden betaald. Er zal echter wel een aanbestedingsprocedure moeten volgen indien het gaat om betaalde supportdiensten ten aanzien van de Open Source Software. In de woorden van de Ombudsman:

the term ‘open source software’ is not necessarily synonymous with ‘cost-free software’. Although open source software could be obtained without requiring each user to pay a licence fee, it could also involve other indispensable commercial aspects, namely the payment for certain services”.

Deze uitspraak zal ook bij een Nederlandse aanbestedingsrechtelijke procedure relevant zijn in de gevallen door een aanbestedende dienst gekozen wordt voor Open Source Software in combinatie met een onderhoudscontract.

De uitspraak van de Europese Ombudsman vindt u hier.

Gilyan Parker