20 september 2012

Geen auteursrecht op een pitch

Door Gilyan Parker

In creatieve sectoren van het bedrijfsleven – zoals de reclame- en entertainmentindustrie – worden concepten en strategieën vaak in een ‘pitch’ gepresenteerd.

Een reclamebureau wordt bijvoorbeeld uitgenodigd om in een beknopte presentatie aan te geven wat voor marketingstrategie zij bij een bepaald bedrijf vindt passen. Als u een dergelijke pitch moet houden, is het de kunst niet direct uw meest geniale ideeën en concepten prijs te geven. U loopt daarmee het risico dat het bedrijf met uw ideeën aan de haal gaat, zonder dat u daarvoor een vergoeding ontvangt. Dit is in beginsel niet onrechtmatig, omdat een pitch – zo heeft de rechtbank Amsterdam recentelijk geoordeeld – in beginsel geen IE-rechtelijke bescherming geniet. 

Reclame-pitch

Een reclamebureau had op uitnodiging van een premiepensioeninstelling (BeFrank) deelgenomen aan een pitch voor de lancering van een nieuw merk. Het reclamebureau presenteerde onder meer de slogan: “Het duidelijkste pensioen van Nederland.” Befrank ziet niets in een samenwerking met het reclamebureau, en betaalt niets voor de pitch. Twee maanden later start Befrank een reclamecampagne waarin onder meer de zin “Voor alle duidelijkheid” wordt gebruikt. Ook uit andere uitingen van Befrank lijkt te volgen dat zij de inhoud van de pitch van het reclamebureau heeft gebruikt. Het reclamebureau is ‘not amused’ en stapt naar de rechter.

Pitch IE-rechtelijk beschermd?!

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat voor ideeën, vervat in de pitch van het reclamebureau, de wetgever in beginsel geen bescherming heeft willen bieden, in de zin van het toekennen van exclusieve en afdwingbare rechten op dergelijke ideeën. De inhoud van de pitch is dus niet beschermd, waardoor het (mogelijke) gebruik van de ideeën door Befrank in beginsel niet onrechtmatig is. Als dat anders zou zijn, dan zou dat volgens de rechtbank tot een verruiming van de door de wetgever afgebakende bescherming uit de IE-wetgeving betekenen. Bijzondere omstandigheden kunnen tot een ander oordeel leiden, maar daarvan was in casu geen sprake. De rechtbank wijst de vordering van het reclamebureau af.

Lessen, voor als u pitched

Uit het vonnis van de rechtbank wordt niet duidelijk onder welke omstandigheden er wel sprake zou zijn geweest van een inbreuk op IE-rechten van het reclamebureau. Stel dat Befrank letterlijk teksten uit de pitch had overgenomen. Zou er dan wel sprake zijn van een auteursrechtelijke inbreuk? Ik denk van wel, mits de tekst voldoende originaliteit bevat. Hoe het ook zij, u doet er goed aan uw pitch vooraf juridisch te beschermen. Heeft u een merknaam bedacht, zorg dan dat u het merk tijdig laat registreren. Heeft u een goede slogan te pakken, denk dan aan een inschrijving in het GVR/slagzinnenregister. Dit register verschaft de bedenker van een slogan – via toetsing en registratie vooraf – aanvullende zekerheden. Maar de meest effectieve oplossing is een geheimhoudingsverklaring, waarin uw opdrachtgever verklaart de inhoud – of delen van de pitch – niet zonder uw toestemming te gebruiken. Discussie over een eventuele IE-rechtelijke inbreuk kan daarmee op voorhand worden voorkomen. Voor advies op het gebied van IE-recht kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

Gilyan Parker