21 november 2013

Geen financiële ruimte is geen vergoeding?

Door Gilyan Parker

Wanneer u genoodzaakt bent door de crisis de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming te beëindigen en uw werknemers te ontslaan, betekent dit niet dat u verplicht bent hen een vergoeding uit eigen zak te betalen.

Volgens het hof ’s-Hertogenbosch levert een ontslag van een werknemer zonder vergoeding van de werkgever in beginsel geen grond voor onredelijk ontslag op. Ook niet nu sprake was van een 20-jarig dienstverband.

Financiële ruimte

De werknemer in deze zaak werkte van 1990 tot 2010 als keukenmonteur bij een klein bedrijf. Het UWV gaf toestemming aan zijn werkgever om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van bedrijfseconomische redenen. De werknemer was het hier niet mee eens en stelde dat zijn ontslag kennelijk onredelijk was vanwege het aanzienlijke financiële nadeel, zijn leeftijd, en zijn geringe kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast meende de werknemer dat het bedrijf voldoende financiële ruimte had om hem toch nog een vergoeding aan te bieden. Het bedrijfspand was immers nog niet verkocht en zijn werkgever was een nieuw bedrijf begonnen.

Niet voor rekening van de werkgever

Het hof ging niet mee in de argumenten van de werknemer. Naar het oordeel van het hof waren er geen bijzondere omstandigheden waardoor het ontslag van de werknemer als kennelijk onredelijk moest worden aangemerkt. De omstandigheden – die voor veel beëindigende arbeidsverhoudingen opgaan in deze tijd – waren dan ook ontoereikend om de nadelige gevolgen van het ontslag voor rekening van de werkgever te doen komen. Daarnaast oordeelde het hof dat het niet aannemelijk was dat er na de verkoop van het bedrijfspand een overwaarde zou resteren. Tevens had het starten van een nieuw bedrijf geen betrekking op een handelswijze van de vennootschap, maar op die van de aandeelhouders. Dit was derhalve geen omstandigheid die in aanmerking genomen moest worden.

Conclusie

Wanneer er gedwongen ontslagen moeten vallen en er daadwerkelijk geen financiële ruimte is om de werknemers een vergoeding aan te bieden, is ontslag niet meteen kennelijk onredelijk. Sprake dient te zijn van bijzondere omstandigheden die een zaak uniek maken.

Ga naar de oorspronkelijke uitspraak 

Gilyan Parker