17 juni 2009

Geen internetafsluiting na illegaal downloaden

Door Gilyan Parker

In Nederland zullen illegale downloaders niet direct worden aangepakt door het afsluiten van hun internetverbinding.

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer bericht. Het idee om downloaders aan te pakken door middel van het afsluiten van hun internetverbinding is te vinden in Franse anti-piraterij wetgeving. Daarin is bepaald dat een internetgebruiker afgesloten kan worden van het internet indien driemaal is geconstateerd dat hij illegaal materiaal download. Het hoogste rechtsorgaan in Frankrijk, de “Conseil Institutionnel“, stelde echter onlangs vast dat de vrijheid van informatie en meningsuiting met zich brengt dat een individu toegang moet hebben tot publieke onlinediensten en ontnam met deze beslissing de werking aan de betreffende bepaling in de Franse anti-piraterijwet. De “Franse” aanpak van downloaders is tevens besproken door het Europese Parlement in het kader van de herziening van het Europese regulieringskader voor de elektronische communicatiesector. Het Europese Parlement had al kritiek geuit op de Franse wet. Het standpunt van het Europese Parlement luidt dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd aan de fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zonder een voorafgaande rechterlijke uitspraak. De Staatsecretaris heeft nu expliciet in zijn brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de Franse aanpak niet acceptabel is. Hij ziet meer in zelfregulering van de sector, bijvoorbeeld door gebruik van de Notice-and-take-down-gedragcode.

Gilyan Parker